November 2018 – Ny bok: Det levande Huseby – en värld i världen

I mitten av november 2018 firade föreningen sitt 40-årsjubileum, och som en del i firandet hade vi också nöjet att ge ut en alldeles ny bok:

Det levande Huseby – en värld i världen är en levande och sakkunnig skildring av Huseby Bruk och familjen Stephens öden och äventyr av dess främste kännare Lars-Olof Larsson, professor emeritus i historia. Margareta Petersson och Erik Wångmar, litteraturvetare respektive historiker vid Linnéuniversitetet, har tillsammans med Åke Svensson, journalist och guide, bidragit med tre kompletterande avsnitt.

Det levande Huseby – en värld i världen ingår som nr 12 i Historiska föreningens i Kronobergs län skriftserie.

Varför inte ge bort denna bok till Dig själv eller till någon du tycker om? Beställ den genom Historiska föreningen i Kronobergs län, c/o Stefan Höjelid (ordförande), via brev, mejl eller telefon. Porto tillkommer om inte leverans sker på annat sätt.

Pris 200 kr. För medlemmar 150 kr.

Postadress: Historiska föreningen i Kronobergs län, c/o Stefan Höjelid, Kungsgatan 19 D, 352 31 Växjö
Telefon: 070 28 29 699
Swish: 070 28 29 699
E-post: stefan.hojelid@lnu.se

Februari 2019: Svenskarna och deras kyrkor

Tisdagen den 19 februari kl. 18.00
Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö

Hanna Enefalk, historiker

Hur har kyrkan format svenskarna? Och varför har egentligen svenskarna utformat sina kyrkor så som de har gjort?

Sverige har 3700 kyrkor. De flesta är gamla sockenkyrkor spridda över alla landets bebodda delar. Hur kunde ett fattigt jordbruksland på randen av det odlingsbara Europa producera ett sådant bestånd av monumentalbyggnader? Vad betydde kyrkan egentligen, rent konkret, för människorna som bekostade byggnaderna och lyssnade på predikningarna?

Hanna Enefalk tar oss med på en tusenårsresa till ett Sverige som vi ofta bara har anat. Lagar, moral, tidsuppfattning, till och med själva landskapet – allt har utvecklats i ett samspel med landets kyrkor.

I samarbete med Kulturparken Småland.

Årsmöte
I Historiska föreningen håller vi på traditionerna, med vilket här menas att vi gör som vi brukar och håller vårt årsmöte i samband med årets första föreläsning. Alltså:

Varmt välkommen till Historiska föreningen i Kronobergs läns årsmöte år 2019:
När? kl. 16.00 den 19 februari. Var? i Minnesotarummet, Utvandrarnas hus, Växjö.

Mars 2019: Katarina Jagellonica 450 år

Onsdagen den 13 mars, kl. 18.00, Galaxen, Växjö stadsbibliotek

Eva Mattsson, konsthistoriker och kulturproducent

2019 är det 450 år sedan Katarina Jagellonica (1526-1583) kröntes till drottning av Sverige år 1569 i Uppsala domkyrka.

Eva Mattsson, författare till FURSTINNAN – en biografi om drottning Katarina Jagellonica, berättar om drottningens spännande liv, alliansäktenskapet och hur hon influerat Sveriges arkitektur, kultur och religion. Med Katarina strömmar en ny kulturvåg in som omfamnar och omformar rikets innersta väsen. Inredningarna förfinas, klostren blommar och Europas främsta mästare flyttar till Sverige och uppför furstliga palats. Bärare av de nya trenderna är Katarina – Sveriges enda renässansdrottning.

Eva Mattsson är konsthistoriker, kulturproducent och en omtyckt berättare. Hennes föreställningar om Katarina Jagellonica på Vadstena, Uppsala  och Stockholms slott 2012-2014 har lockat stor publik. 2018 debuterade hon som författare med Furstinnan, utgiven på eget förlag Bring to Life.

Under föreläsningen kan en kopia av Katarinas klänning, som Eva burit under föreställningarna, beskådas.

I samarbete med Växjö stadsbibliotek.

April 2019: Förnuft eller känsla – adel, kärlek och äktenskap

Tisdagen den 16 april, kl. 18.00
Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö

Brita Planck, historiker

En vanlig uppfattning är att giftermål inom adeln förr var affärsmässiga uppgörelser mellan två släkter och att individens vilja var underordnad
familjens önskemål. Huruvida de två som skulle gifta sig hyste några känslor för varandra ansågs spela mindre roll. Men var det verkligen så?

I samarbete med Kulturparken Småland.