Välkommen till år 2022!

Ett synnerligen Gott Nytt År tillönskas såväl befintliga som (förhoppningsvis) tillkommande medlemmar i Historiska föreningen i Kronobergs län!

Som brukligt startar vi verksamhetsåret med ett årsmöte, närmare bestämt torsdagen den 17 februari kl 16.00, Galaxen, Växjö Stadsbibliotek. Mer detaljerad information om årsmötet samt en kallelse till detsamma kommer att i god tid skickas ut till föreningens medlemmar. Samma datum kl 18.00 äger också vårens första föreläsning rum.

Precis som vi brukar kommer vi att under våren 2022 erbjuda tre föreläsningar: den 17 februari, 16 mars och 5 april. För inträde till dessa krävs att du antingen är medlem i föreningen, vilket kostar 200 kr för hela året, eller att du löser enskild avgift (60 kr) vid respektive föreläsning.

I samband med respektive föreläsningstillfälle kan du betala inträde/årsmedlemskap antingen via Swish (070 28 29 699) eller kontant. Medlemskap för hela året kan också betalas på föreningens plusgirokonto 436 72 14-6.

Pandemiläget är som säkert de flesta vet ganska osäkert i skrivande stund. Vi planerar för fysiska föreläsningar, men också i vår med begränsat antal besökare och obligatorisk föranmälan! Vi reserverar oss självklart för nya restriktioner och rekommendationer och information om eventuella förändringar kommer i så fall att kommuniceras via mejl och via vår hemsida. Vi hoppas och tror som tidigare att våra besökare är fullvaccinerade – gärna med en tredje dos vaccin! – och vi håller självklart också avstånd.

Sorgen gestaltad. Svensk gravskulptur och dess skulptörer

Torsdag 17 februari kl 18.00 – Galaxen, Växjö stadsbibliotek

Nästintill gömd och bortglömd – inte minst av konsthistorien – finns en konst i form av gravskulptur på våra svenska begravningsplatser. Berit Linden har under en följd av år inventerat och studerat det kulturhistoriska arv som utgörs av specialbeställd skulpturutsmyckning av privata gravar och gravanläggningar i Sverige. Välkommen att följa med på en ur många perspektiv överraskande resa.

Föreläsaren Berit Linden bor i Växjö och är pensionerad universitetsbibliotekarie samt konstvetare. I höstas kom hennes bok Sorgen gestaltad. Svensk gravskulptur och dess skulptörer ut (Argos/Palmkrons Förlag 2021).

OBS! Begränsat antal besökare: 60 personer. Föranmälan sker via mejl eller telefon till föreningens ordförande Stefan Höjelid.

Provflygningarna – Platserna Andrée lämnade efter sig

Onsdag 16 mars kl 18.00 – Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö

Åren 1893–1895 genomförde den senare så uppmärksammade och dramatiskt försvunne Salomon August Andrée nio fria färder med gasballongen Svea. Han flög från Stockholm och Göteborg. Landningarna skedde runtom i Sverige och en gång i Finland. Svea-flygningarna har tidigare främst beskrivits som provflygningar inför den berömda polarexpeditionen men ställs här i ett samlat fokus för första gången. Färderna genomfördes med vetenskapliga och militära motiv men rymde också dramatiska och dråpliga inslag. Andrée trodde sig fara över Vänern för att några minuter senare landa på Gotland. ”Tokdumma” människor i Intagan gick in för att läsa Bibeln istället för att hjälpa luftfararen. På finska Eskören tillverkade Andrée en flagga av ”ett onämnbart klädesplagg” för att påkalla hjälp.

Föreläsare denna gång är Carl-Johan Svensson, som till vardags är universitetslektor vid Högskolan i Jönköping. Föreläsningen bygger på hans nyutkomna bok med samma titel (Carlssons förlag 2021).

OBS! Begränsat antal besökare: 80 personer. Föranmälan sker via mejl eller telefon till föreningens ordförande Stefan Höjelid!

Den onda och den goda styrelsen – politisk propaganda på 1300-talet

Tisdag 5 april kl 18.00 – Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö

Britt Mossberg, pensionerad lärare i bl a konsthistoria på S:t Sigfrids Folkhögskola, föreläser om när staden Siena i norra Italien beställde fresker av den kände målaren Ambrogio Lorenzetti (ca 1290-1348). Bilderna var vad de styrande i Siena ville att medborgarna skulle möta. Vi stiger in i rådhusets Sala dei Nove där stadens styrelse sitter samlad …

OBS! Begränsat antal besökare: 80 personer. Föranmälan sker via mejl eller telefon till föreningens ordförande Stefan Höjelid!