Den hemliga resan 1744 – NY TID!!

Tisdag 28 september kl 18.00. Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö.

Sira Nauman

Sari Nauman, historiker vid Göteborgs universitet, berättar om en kvinna som år 1744 reste under täckmantel genom Sverige (bl.a. genom Växjö) i syfte att fly landet och förena sig med sin upproriska make i Hamburg. Fallet används för att belysa hur den tidigmoderna svenska staten försökte begränsa farliga elements rörelse och motverka uppror, men också hur det var för en kvinna att resa tillsammans med två barn under den här tiden. Kvinnans försök att undkomma identifiering och hennes förmåga att söka hjälp hos dem hon mötte längs vägen blir delförklaringar till varför hon lyckades ta sig så långt.

Fortfarande gäller maxantalet 60 platser men alla ni 48 medlemmar och andra som redan anmält ert deltagande behöver INTE göra detta en gång till. Om ni däremot av skilda skäl inte har möjlighet att närvara på grund av dessa ändrade förutsättningar måste ni anmäla det till Stefan Höjelid, antingen via telefon (070 28 29 699) eller mail (stefan.hojelid@lnu.se).
Just nu finns alltså 12 lediga platser – välkommen att boka en eller flera genom att kontakta Stefan Höjelid!

Eventuella förändringar kommer att kommuniceras via mejl, på hemsidan och på Facebook. Samtliga föreläsningar i höst sker i samarrangemang med Kulturparken Småland.

Vid världens ände. Sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige

Tid och plats: Kl. 18.00, tisdag 12 oktober, Atriumsalen, Utvandrarnas hus

Joachim Östlund, historiker vid Lunds universitet, tar i afton avstamp i sin bok Vid världens ände. Sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige (2020) för att återskapa atmosfären och miljön kring sändebudet Saids besök ”vid världens ände”. Visitens officiella syfte var att säkra återbetalningen av den skulder som Karl XII ådragit sig i Bender, men Said var också ivrig att inhämta kunskap om samhälleliga innovationer liksom att odla nya bekantskaper.

OBS: 60 platser (enligt principen “först till kvarn”). Vi planerar för en “vanlig” föreläsning, på plats i Utvandrarnas hus, men vi följer naturligtvis utvecklingen vad vad gäller pandemin, och blir det nödvändigt så kommer denna föreläsning att – i likhet med den gångna vårens – istället att bli en digital sådan. Detta kommer i så fall att meddelas via mail, Facebook och på föreningens webbplats.

Husebyfröken – Några nedslag i Florence Stephens liv

Tid och plats: Tisdag 12 november, Atriumsalen, Utvandrarnas hus

Erik Wångmar

Erik Wångmar, historiker vid Linnéuniversitetet, föreläser med utgångspunkt från sin senaste bok Husebyfröken – En studie om Florence Stephens 1881-1979 (2020), som är en historisk undersökning som till stor del baseras på otryckt källmaterial. Florence Stephens blev en rikskänd person när hon 1957 på egen begäran begärdes omyndigförklarad. Godset Husebys ekonomi var då i allvarlig kris och hade förvärrats av att dess förvaltare ägnat sig åt ekonomisk brottslighet. År 1976 upphörde hennes omyndigförklaring och hon fick en ”god man” att bistå henne i ekonomiska frågor. Florence Stephens avled 1979 vid 97 års ålder.

OBS: 60 platser (enligt principen “först till kvarn”). Vi planerar för en “vanlig” föreläsning, på plats i Utvandrarnas hus, men vi följer naturligtvis utvecklingen vad vad gäller pandemin, och blir det nödvändigt så kommer denna att – i likhet med den gångna våren – istället bli en digital föreläsning. Detta kommer i så fall att meddelas via mail, Facebook och på föreningens webbplats.