Årsmöte och föredrag: Tystnader och tider. Samtal med historien

Den 17 februari 2012 är en historisk dag för föreningen. Föreningen fick denna dag en kvinnlig ordförande i Marie Eriksson. Grundaren Lars-Olof Larsson och de två följande ordförandena Lennart Johansson och Håkan Nordmark var även de närvarande vid föreläsning och eftersits med frågestund. Den senare avtackades för sin långa och hängivna tjänst. Marie ledde de inspirerande samtalen som följde.

Som vanligt med Eva Österberg så blir det en gripande, lyhörd och intensiv föreläsning med diskussion. Tystnaderna kan liksom tal och hågkomster ha många innebörder både i nära relationer och i samhällsutvecklingen. Åhörarna berikades med kunskap och insikter att ta med sig och bruka.