Fosterbarnsfrågan under 1900-talet

Onsdagen den 12 september Linnéuniversitetet, Sal Wicksell, kl. 19.00

Ann-Sofie Bergman, fil. dr, Linnéuniversitetet

Ann-Sofie Bergman är fil. mag. i historia och fil.dr i socialt arbete. Hon undervisar på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet. Förra hösten försvarade hon sin avhandling Lämpliga eller olämpliga hem? Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-talet, för vilken hon till stor del hämtade sitt källmaterial från Växjö och Kronobergs län.

Föreläsningen ger en bakgrund till en omstridd aspekt av modern historia som även i vår samtid leder till krav på upprättelse för barn som omhändertagits men också till snabba ingripande för barn som far illa.

OBS! Eftersitsanmälan denna gång till Margithe Rosander, e-post: margithe.rosander@comhem.se, telefon 0470 76 85 25. Vi prövar i höst en lättare meny i form av landgång, kaffe och dryck till självkostnadspris.