Nobelprisen i vetenskap och offentlighet

Torsdagen den 29 november Linnéuniversitetet, Sal Wicksell, kl. 19.00

Nydisputerad den 9 november kommer Gustav Källstrand till Växjö för att föreläsa om det så här dags varje år extra aktuella Nobelpriset – hur, när och varför blev det världens främsta pris? Alla varken var eller är ense om vad prisen egentligen står för.

Omedelbart efter Alfred Nobels död 1896 började spekulationerna om vad som skulle hända med hans stora förmögenhet, och när det gjordes offentligt att pengarna skulle gå till ett internationellt vetenskapligt, litterärt och politiskt pris tog diskussionen fart på allvar. Priset utropades till ett “andens olympiska spel” och Sverige tänktes bli ett centrum för vetenskap och litteratur. Föreläsningen tar upp dessa förhoppningar och hur de infriades – eller inte infriades – under prisets första decennium.

Möjlighet att köpa avhandlingen och att delta i eftersits med lätt förtäring.