Vårprogrammet 2013

Hela programmet kan laddas ner här: programblad vt2013
Fredagen den 15 februari
Utvandrarnas hus, kl. 19.00 OBS! LOKAL. 

Underbara dagar framför oss. Olof Palmes liv och betydelse för svensk politik

Henrik Berggren är historiker och författare. Han disputerade 1995 med Seklets ungdom, som handlade om ungdomsretorik och -rörelser. Var anställd på DN åren 1991-2010, bland annat som kulturchef åren 2000-2003. Han utkom 2010 med den kritikerrosade Underbara dagar framför oss: en biografi över Olof Palme. Palme väckte starka reaktioner under sin levnad. Under senare år har han på nytt blivit aktuell och omdiskuterad genom biografier, dokumentär- och spelfilmer.

Historiska föreningen i samarbete med Kulturparken Småland.

Observera att föreningens årsmöte äger rum i anslutning till denna föreläsning, dvs. den 15 februari kl. 18.00 i Minnesotarummet på Utvandrarnas hus. Eftersitsen sker denna gång på den japanska restaurang Izakaya Moshi – anmäl dig senast den 13 februari till Gunnel Holmér!

 

Onsdagen den 27 mars

Linnéuniversitetet, Sal Wicksell, kl. 19.00

Det var en gång ett land… Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och i elevers föreställningsvärldar

Ingmarie Danielsson Malmros, FD vid Lunds universitet, är gymnasielärare och disputerade i historia 2012. I avhandlingen (med samma titel som kvällens föreläsning) studerade hon svenska läroböcker i historia, utgivna mellan 1931 och 2009, samt elevtexter om Sveriges historia, med fokus på vilka berättelser om Sverige som ges i dessa böcker, hur de förändrats och i så fall varför. Vidare har hon intresserat sig för vilka berättelser eller berättelsefragment från läroböckerna som återkommer i elevernas egna berättelser, samt hur dessa medverkat till att forma deras föreställningsvärldar och identiteter.

Torsdagen den 18 april

Linnéuniversitetet, Sal Wicksell, kl. 19.00

Den sexuella evolutionen. Evolutionära, arkeologiska och historiska perspektiv på människans sexualitet och könsroller

Göran Burenhult är professor emeritus i arkeologi vid Högskolan på Gotland, men har också varit verksam vid universiteten i Lund och Stockholm. Ända sedan 1980-talet har han bedrivit etnoarkeologiska studier i ursprungssamhällen världen över, framför allt i Stillahavsområdet och bland annat med fokus på människans hälsa och sexualitet.

Exkursion 1 juni

Årets historiska exkursion går till skånska slott och herresäten och äger rum den 1 juni, med avresa från Domkyrkan kl. 08.00. Anmäl dig till Margithe Rosander den 21/5, kl. 9-18, tfn: 0470-768525. Kostnad 270 kr. Medtag matsäck för hela dagen.

OBS! Det kommer inget extra utskick om exkursionen i vår. För mer information besök föreningens hemsida eller kontakta någon i styrelsen.

Efter varje föreläsning finns möjlighet till eftersits, i form av en bit mat och fortsatt samtal med kvällens föreläsare. Antalet platser är dock begränsat, varför du måste anmäla dig till senast kl 12.00 dagen före resp. föreläsning till Gunnel Holmér på Kulturparken Småland på telefon 070 558 34 61 eller e-post gunnel.holmer@kulturparkensmaland.se.

Medlemskapet kostar bara 150 kr per år. Enstaka föreläsning 50 kr.
Pg 436 72 14 – 6

—————————————