Brännpunkt Småland. Planläggning och lämningar från ett kallt krig

Torsdagen den 24 oktober. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, kl. 19.00om-kriget-kommer


Samuel Palmblad, 1:e antikvarie, Smålands museum

Samuel Palmblad, har sedan 2004 bedrivit dokumentation och forskning kring totalförsvarets beredskapsplanläggningar under kalla kriget. Fokus har främst legat på Småland, ett arbete som bland annat presenterats i boken Kalla krigets Kronoberg, där man äntligen kunde få svar på vad det var som militären använde “den där röda byggnaden” i skogen till.

 

Historiska föreningen i samarbete med Kulturparken Småland.