Det medeltida Växjö, 13 februari

Hela vårens program är nu klart! Som vanligt är det ett varierat och brett program som täcker allt från en rykande färsk rapport om Växjös medeltida rötter (från utgrävningarna vid Karolinerhuset) över fascinerande kulturhistoria om slottet Versailles till engagerande studier om bortglömd kvinnohistoria.

Reservera också datum för 2014 års exkursion den 14 juni!  Programmet är inte helt klart, men kommer småningom att finnas på www.historiskakronoberg.se.

———————-

Först ut är:

Torsdagen den 13 februari, Linnéuniversitetet, sal Wicksell, kl. 19.00

“Växjö börjar här.” Om 2013 års utgrävningar i Växjö

Ivan Balic, arkeolog

I november 2013 avslutades fältdelen av de arkeologiska utgrävningarna vid
Karolinerhuset, och genast vidtog katalogisering och analys av alla de fynd som gjorts, bland vilka pilgrimsmärket med S:t Sigfrid nog tillhör de mest uppmärksammade. Ivan Balic, som var fältprojektledare under grävningarna, berättar om det pågående arbetet. Alldeles säkert får vi denna kväll höra nya saker om staden Växjös medeltida historia.

Föreläsningen följer direkt efter föreningens årsmöte, som börjar kl. 17.30! Plats: Linnéuniversitetet, sal K1076 (K-huset).

Efter föreläsningarna finns möjlighet till en bit mat och fortsatt samtal med föreläsaren. Antalet platser är begränsat. Anmälan senast kl 12.00 dagen före resp. föreläsning till Gunnel Holmér, telefon 070-558 34 61 e-post: gunnel.holmer@kulturparkensmaland.se