Den svenska tanten

Historiska föreningen utvecklar sin verksamhet. Genom samverkan med andra organisationer kan vi erbjuda våra medlemmar ytterligare intressanta programpunkter. Närmast i tur står:

  • En kväll i Tantens tecken, Linnéuniversitetet, Sal Wicksell. 12/11, kl 19.00

Detta är ett samarbete med studentföreningen Tanketrust och KLUBB.

Studentföreningarna förbereder sig genom samtalskvällar, dit våra medlemmar också är välkomna. Närmast kommer Onsdagen den 5:e november kl 18.00, Café Tufvan, sal Tegnér.

Citat ur kallelsen från Tanketrust:

”Välkommen att delta i en bokcirkel kring (t)antologin Tanten, vem är hon? red. Karin Lövgren och Marianne Liliequist ur vilken vi läser valda delar och diskuterar ”tanten” utifrån ett feministiskt perspektiv. Bilden av den stereotypa medelålderskvinnan är nämligen långtifrån entydig. Lika ofta som ”frigjord” och ”könsneutral” porträtteras hon som föryngrad, asexuell, stereotypiserad och hysterisk. Så vem är hon, tanten, och vilka likheter ser vi mellan henne och den ”vanliga”, icke–åldersdefinierade kvinnan?

Texterna vi valt att fokusera på är kapitel 3 och kapitel 6 i antologin, dvs. Annelie Bränström Öhmans, ”Tanten talar tillbaka” samt Hanna Bertildotter Rosqvists fallstudie, ”Hennes egen tid. Internet som arena för sexuell frigörelse”. Dessa kommer vi särskilt att diskutera under kvällen men för vidare, intressant och spännande läsning rekommenderas också övriga artiklar!”

 

 

När de första människorna kom till Småland för 9500 år sedan

Torsdagen den 16 oktober
Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 19.00
Carl Persson, FD, arkeolog

När de första människorna kom till Småland för 9500 år sedan

Fram till nyligen framstod jägarstenåldern som en tämligen statisk period, men genom modern naturvetenskaplig forskning vet vi nu att det under stenåldern skedde flera mycket kraftiga klimatförändringar som helt förändrade förutsättningarna för människors liv. Kvällens föreläsning utgår från hur dessa generella förändringar påverkade människor i det småländska inlandet.

Ett samarrangemang med Kulturparken Småland och Kronobergs Arkeologiska Förening.