Missdådare. Brott och människoöden i Sverige omkring 1600

Annika Sandén,  FD, historia

Onsdagen den 19 november
Linnéuniversitetet, Wicksell, kl. 19.00

Omkring 1600 lades grunden för det svenska stormaktsväldet. Kungar och krigare vet vi en del om, men hur var det med dem som blev kvar här hemma? I stormaktspolitikens skugga fanns en vardag där människor hade att ha om sig och de sina, en vardag där också konflikter uppstod och brott begicks. Genom ett antal rättsfall får vi här inblick i vanliga människors liv och värderingar. Vi får höra om mord, hor, kyrkostölder, giriga köpmän och supande präster i det mikrokosmos som tidens svenska småstäder utgjorde.