Massakern in Sandby borg

Onsdagen den 8 april, kl. 19.00

OBS. NY PLATS FÖR FÖRELÄSNING ÄR ORGELSALEN, SMÅLANDS MUSEUM
Även den sedvanliga eftersitsen blir på museet.

Fyndplats Sandby borg

sandby

Helena Victor, arkeolog

Utgrävningarna vid Sandby borg på södra Öland ger en på flera sätt ny bild av Ölands äldre historia. Helena Victor, som är projektledare för Sandbyborgsprojektet, berättar här om de många fynden och inte minst om den massaker, som måste ha utspelat sig här någon gång under senare delen av 400-talet.

Ett samarrangemang med Kulturparken Småland och Kronobergs Arkeologiska förening.