Glasrikets uppgång och fall

Hela höstens program som det sänds ut till medlemmar finns att ladda ner här: HT2015.

Sweden_road_sign_I2.svg

Onsdagen den 16 september, Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 19.00
Den småländska glasbruksregionens uppgång och fall

Olle Krantz, professor em, ekonomisk historia, Umeå universitet

Etableringen av den småländska glasbruksregionen under andra hälften av 1800-talet och dess orsaker diskuteras. Sedan berörs utvecklingen av glashanteringens konstindustriella inriktning under 1900-talets första hälft. Slutligen behandlas nedgångsperioden från 1960-talet då bruksnedläggningar blev legio och försöken att hejda dem verkningslösa.

Arrangeras i samarbete med Kulturparken Småland.