Agneta Horn – ett liv i trettioåriga krigets skugga

Föreläsning onsdagen den 25 november Galaxen, Stadsbiblioteket, kl. 19.00 av Karin Milles, docent i svenska vid Södertörns högskola

Agneta Horn fick ett mycket dramatiskt liv. Som barnbarn till Axel Oxenstierna och dotter till en härförare levde hon mitt i händelsernas centrum – i såväl slottens salar som i krigets leriga diken. Hon drabbades hårt av livet men var samtidigt envis och viljestark, och hon kämpade hårt för självbestämmande i en tid då en kvinnas liv var oerhört kringskuret.

Agneta Horn hade mycket väl kunnat för-svinna in i historiens dimmor – om hon inte hade tagit det för sin tid ovanliga beslutet att skriva ner berättelsen om sitt liv. Hennes memoarer är ett unikt tidsdokument och en gripande skildring av ett fascinerande livsöde.

Agneta Horn – Ett liv i trettioåriga krigets skugga

Arrangeras i samarbete med Växjö Stadsbibliotek.