Furste av Norden: Kristian Tyrann

Erik Petersson, historikerKl. 19.00, torsdagen den 15 februari 2018, Sal Wicksell, Linnéuniversitetet, Växjö

Erik Petersson, historiker

Vi känner alla till Kristian Tyrann, den danske kung som står bakom Stockholms blodbad år 1520. Men vem var personen Kristian II? Den tid han levde i var kort sagt en mycket komplex tid, präglad av lojaliteter och svek, av allianser och komplotter och inte minst av kampen för eller emot unionen mellan de nordiska länderna. Som kung träder Kristian in på scenen år 1502, endast 21 år gammal: hans ambition var att förändra Norden, att genom lagstiftning och handel ge borgare och bönder mer att säga till om och att genom dem utmana både adeln och kyrkan…

I samarbete med Linnéuniversitetet.

Bland boktjuvar och konstplundrare

Anders Rydell, författare och journalistKl. 19.00, tisdagen den 13 mars 2018, Atriumsalen, Utvandrarnas hus (Kulturparken Småland)

Anders Rydell, författare och journalist

Under andra världskriget genomförde naziregimen den största plundringsoperationen i världshistorien. Anders Rydell har i sina böcker Plundrarna (2013) och Boktjuvarna (2015) undersökt plundringen av konst, bibliotek och arkiv. Böckerna har översatts till 19 språk. I sin föreläsning kommer han att berätta om de ideologiska motiven bakom plundringsverksamheten och hur denna kan beskrivas som en del av Förintelsen.

I samarbete med Kulturparken Småland.

Jerusalem & jag

Anita Goldman, författare och journalistKl. 19.00, torsdagen den 26 april 2018, Galaxen, Växjö stadsbibliotek

Anita Goldman, författare och journalist

I sin nya bok Jerusalem & jag (2017) berättar Anita Goldman om sitt personliga förhållande till den heliga staden Jerusalem och boken fick ett mycket positivt mottagande av kritikerna. I en blandning av självbiografi och essä tecknar hon ett annorlunda porträtt av Jerusalem femtio år efter sexdagarskriget, och resultatet har blivit en kärleksförklaring till hebreiskan, till dess poeter, profeter och författare och till dess kvinnliga röster.

Anita Goldman (född 1953) har i många år skildrat israeliskt samhällsliv och israelisk kultur, med betoning på kvinnans ställning i ett mansdominerat samhälle.

I samarbete med Växjö kommun och Växjö stadsbibliotek.