Exkursionen 2020 inställd!

Ja tyvärr är det så. Till följd av Coronavirusets fortsatta framfart har vi redan nu beslutat att ställa in vårexkursionen den 25 april. /Historiska föreningen i Kronobergs läns styrelse

Sverige och Småland under Gustav Vasa

Lördagen den 25 april 2020

År 1521 blev Gustav Eriksson vald till riksföreståndare, två år senare valdes han till kung. Under hans nära 40 år på tronen förändrades Sverige i grunden – från ett valrike till en ärftlig monarki, från tydligt regionalt självbestämmande till en kraftig centralstyrning. Med honom gick också den nordiska trestatsunionen i graven. Den radikala förändring som Sverige genomgick märktes mest i landets perifera delar och det är en av dessa landsändar vi besöker och reser igenom under ledning av Håkan Nordmark, Kulturparken Småland, och Peter Danielsson, Kalmar läns museum.

13 Februari: Kryddor och krig i Moluckerna på 1500- och 1600-talen

Torsdagen den 13 februari, Galaxen, Växjö stadsbibliotek, kl. 18.00

OBS: Ida Östenberg, som skulle ha föreläst på temat ”Var Caligula galen?” har tyvärr tvingats lämna återbud. Vi hoppas naturligtvis att vi kan få hit både henne och Caligula vid ett annat tillfälle, men just nu ersätts hon av Hans Hägerdal, professor i historia vid Linnéuniversitetet, som förstås kommer att tala om någonting helt annat. Tiden och platsen är dock densamma!

Kryddor och krig i Moluckerna på 1500- och 1600-talen

Moluckerna i Sydöstasien producerade i äldre tid kryddor som muskot och nejlika vilka spreds över världen via handelsvägarna. Europeiska sjömakter gjorde allt för att skaffa monopol på denna lönsamma handel. Det ledde till en blodig kamp under 1500- och 1600-talen där portugiser, spanjorer, holländare och engelsmän bekämpade varandra i olika kombinationer. Föreläsningen förklarar hur några mindre öar i Asiens utkanter kom att hamna i fokus för globala maktintressen.

Hans Hägerdal är professor i historia vid Linnéuniversitetet och har ett speciellt intresse för Asien, och har bl a skrivit om Japans, KInas och Vietnams historia.

Inträde för icke medlemmar i föreningen: 60 kr.


Årsmöte: 13 februari kl. 16.00

Ovannämnda föreläsning följer direkt efter föreningens årsmöte som kommer att utspela sig från kl. 16.00 nämnda dag någonstans på Stadsbiblioteket – fråga vidare i informationsdisken angående vilken sal!

Mars: Gammalsvenskby i Ukraina – en svensktalande by sedan 238 år! INSTÄLLT!

Tyvärr, efter moget övervägande och mycket funderande har vi beslutat att ställa in denna föreläsning — orsaken är förstås den rådande virussituationen! Tråkigt men inte mycket att göra något åt just nu. Dock hoppas vi på att vi kan få hit de båda föreläsarna vid ett senare – ännu så länge obestämt! – tillfälle.

Historiska föreningen i Kronobergs läns styrelse

Måndagen den 16 mars, Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 18.00

I södra Ukraina finns en svensktalande liten by vid namn Gammalsvenskby, som etablerades som en ”koloni” av svenskar redan år 1782. Idag finns ett omfattande utbyte mellan främst ättlingar i Sverige och byn, men också Region Gotland bedriver utvecklingsprojekt för att stötta deras demokratiska utveckling.

Lars Thomsson är riksdagsledamot (c) och Sofia Hoas kulturarvskonsulent. Båda är de svenskbyättlingar och kommer att berätta om byns fascinerande historia, nutid och framtid.

Inträde för icke medlemmar föreningen: 60 kr.

April: Den goda och den onda styrelsen – politisk propaganda på 1300-talet INSTÄLLT!

Till följd av Coronavirusets fortsatta framfart har vi redan nu beslutat att ställa in denna föreläsning — men vi hoppas att vi kan locka tillbaka föreläsaren (och föreläsningen) vid ett senare tillfälle! /Styrelsen för Historiska föreningen i Kronobergs län

Torsdagen den 16 april

Staden Siena beställde fresker av den kände målaren Ambrogio Lorenzetti (ca 1290-1348). Bilderna var vad de styrande i Siena ville att medborgarna skulle möta. Vi stiger in i rådhuset och söker oss till Sala dei Nove…

Britt Mossberg är pensionerad lärare i bl.a. konsthistoria vid S:t Sigfrids Folkhögskola, Växjö.

Inträde för icke medlemmar i föreningen: 60 kr.