Stipendier att söka!

Historiska föreningen i Kronobergs län utlyser härmed 1-2 stipendier à 10 000 kr för utforskandet av småländsk historia. Vi vänder oss företrädesvis till studenter på avancerad nivå i ämnena historia och arkeologi, doktorander i samma ämnen och privatforskare.  

Stipendiet är avsett att täcka utgifter i samband med materialinsamling (resor, övernattning, bokinköp och liknande). Redovisning sker i efterhand, senast den 30 juni 2022.

Ansökan i form av en enkel projektbeskrivning på högst två sidor i digital form eller i pappersform ställs senast den 1 september 2020 till föreningens ordförande :

Stefan Höjelid
Norrtullsgatan 10
352 33 Växjö

stefan.hojelid@lnu.se

Telefon: 070 28 29 699