Höstens föreläsningar inställda!

Orsaken till detta är naturligtvis den rådande Covid19-situationen. En enig styrelse bestämde sig för att just nu var det enda rätta att ställa in hela föreläsningsprogrammet för hösten 2020 – samt att se framåt och hoppas att vi kan återuppta verksamheten efter nyår.

Om någon undrar över sin redan inbetalade medlemsavgift för 2020, som ju knappast hann utnyttjas alls, så kommer den att gälla för 2021 års program istället.

Och apropå programmet så är vår ambition att vi under nästa år skall försöka få hit så många av de föreläsare som skulle kommit i år istället – i den bästa av världar kommer därför vårprogrammet 2020 att ges under våren 2021 och årets höstprogram under hösten samma år! Om vi kommer att lyckas med detta återstår förstås att se …

Därmed kan vi väl avslöja att OM vi inte hade ställt in höstens program, så skulle det sett ut så här:

I september:

Sari Nauman: Den hemliga resan 1744

Sira Nauman

År 1744 reste änkan Annika Dahlman genom Sverige. Men hette hon verkligen så? Och vart var hon egentligen på väg? När Annika försökte ta sig ut ur landet uppdagades hemligheter som gjorde att hon genast greps och sattes i fängelse. Genom att följa hennes spår berättar Sari Nauman om hur främlingar togs emot i det tidigmoderna Sverige, och förklarar hur en ensam änka kunde hota en hel stat.
Sari Nauman är historiker vid Göteborgs universitet

I oktober:

Ingrid Carlberg: Alfred Nobel och vägen till Nobelpriset

Ingrid Carlberg

I arbetet med boken Nobel. Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris, har författaren Ingrid Carlberg grävt djupt i arkiven för att komma Alfred Nobel nära och förstå vad det var som fick honom att testamentera sin förmögenhet till Nobelpriset. Hon har följt i Nobels fotspår och hittat nya spännande originaldokument i länderna där han bodde – Sverige, Ryssland, Tyskland, Frankrike och Italien. Ingrid Carlberg berättar om sina fynd och om den Alfred Nobel hon har lärt känna under arbetet.
För boken om Nobel nominerades hon till Augustpriset, ett pris hon tidigare vunnit med Det står ett rum här och väntar på dig… Berättelsen om Raoul Wallenberg (2012)

Ingrid Carlberg är journalist, författare och medicine hedersdoktor

I november:

Erik Wångmar: Husebyfröken – Florence Stephens 1881-1979

Godsägaren för Huseby i Småland, Joseph Stephens, och hans maka Elisabeth fick efter sitt giftermål 1880 tre döttrar i snabb följd, Florence 1881-1979), Mary 1882-1985) och Margreth (Maggie) 1883-1958. Joseph Stephens avled 1934, 92 år gammal. Genom arvsskiftet delades godset upp på de tre döttrarna, där Florence fick själva Huseby, Mary erhöll Torne och Lästad, medan Maggie fick Ålshult. Florences ägande av Huseby blev ekonomiskt problematiskt och 1957 blev hon omyndigförklarad. Hon blev också utsatt för grov ekonomisk brottslighet. I slutet av 1950-talet blev Florence därför en rikskänd person.
Erik Wångmar är docent i historia vid Linnéuniversitetet.