Ilska desperation och lömska försåt – våldsamma kvinnor i 1800-talets Sverige

Tid och plats: torsdagen den 18 mars 2021 kl. 19.00 – online via plattformen Zoom

Välkommen till en föreläsning av historikerna Marie Eriksson och Roddy Nilsson, som tar sin utgångspunkt i boken Ilska desperation och lömska försåt – våldsamma kvinnor i 1800-talets Sverige, som utkom under hösten 2020 och sedan dess också hunnit med att nomineras som Årets bok om svensk historia!

Kvällens föreläsare: Marie Eriksson och Roddy Nilsson (foto: Johannes Nilsson)
Foto (beskuret): Johannes Rydström

I boken tar författarna ett grundligt grepp om kvinnors våldsbrottslighet på 1800-taleten tid av omfattande samhällsförändring. Vad drev kvinnorna till att begå våldsdåd? Vilka former tog sig våldet och mot vilka riktades det? Särskilt belyses allvarliga brott som mord och misshandel, men även våld mot den egna kroppen som självmord eller aborter.

Marie Eriksson är lektor vid Linnéuniversitetet och har tidigare även varit ordförande för Historiska föreningen i Kronobergs län och Roddy Nilsson är professor vid Göteborgs universitet samt ingår i styrelsen för nämnda förening. Den aktuella boken har sitt ursprung i ett gemensamt forskningsprojekt som blev klart för ungefär ett år sedan.

”Föreläsning online” – hur går det till?

De digitala föreläsningarna under våren 2021 är gratis. Vill du ha information om hur Zoom fungerar? Skicka då ett mail till föreningens ordförande Stefan Höjelid (stefan.hojelid@lnu.se). Någon timma före föreläsningen kommer det dels en länk till ett ”rum” i mötesplattformen Zoom, dels instruktioner för hur det hela går tilloch sedan är det bara att klicka sig vidare!

Välkommen!

Årsmöte 2021

Historiska föreningens medlemmar kallas härmed till ett digitalt årsmöte torsdagen den 18 februari kl. 18.00!

Handlingar till årsmötet samt instruktioner kring hur man använder mötesplattformen Zoom skickas ut via mejl inom kort. Om du inte redan gjort det, glöm inte att skicka in din mejladress till föreningens ordförande under adress stefan.hojelid@lnu.se

Välkommen att delta!