Vad händer i höst?

Blir det fortsatta digitala sändningar från Historiska föreningen eller kommer vi tillbaka ”på riktigt”, undrar säkert någon. Svaret är att jaa, det får vi se. Säkert är endast att följande programpunkter finns att se fram emot:

22 september: Sari Nauman, Den hemliga resan 1744
12 oktober: Joachim Östlund, Vid världens ände: Sultanens sändebud och hans berättelse om Sverige
16 november: Erik Wångmar, Husebyfröken. Några nedslag i Florence Stephens liv

Tid och plats: kl 19.00 vid samtliga tillfällen och förmodligen träffas vi digitalt via Zoom men ett avgörande beslut om det blir i digital form eller ”på riktigt” tar vi i augusti då pandemiläget förhoppningsvis har förbättrats än mer.

Mer information om respektive föreläsning kommer så småningom!