Stipendier att söka!

Historiska föreningen i Kronobergs län utlyser härmed 1-2 stipendier à 10 000 kr för utforskandet av småländsk historia. Vi vänder oss företrädesvis till studenter på avancerad nivå i ämnena historia och arkeologi, doktorander i samma ämnen och privatforskare.
Stipendiet är avsett att täcka utgifter i samband med materialinsamling (resor, övernattning, bokinköp och liknande). Redovisning sker i efterhand, senast den 30 juni 2020.
Ansökan i form av en enkel projektbeskrivning på högst två sidor i digital form eller pappersform ställs senast den 1 september 2018 till föreningens ordförande:

Stefan Höjelid
Kungsgatan 19 D
352 31 Växjö

E-post: stefan.hojelid@lnu.se
Telefon: 070 28 29 699

Information om föreningens verksamhet finns på www.historiskakronoberg.se

Klicka här för att ladda ner denna utlysning som pdf

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *