Program hösten 2012

Hösten 2012

Välkomna till ett höstprogram som fångar gripande öden i vår närhet och storslagna händelser som format och ändrar vår världsbild.

Efter föreläsningarna finns möjlighet till en bit mat och fortsatt samtal med föreläsaren. Antalet platser är begränsat. Anmälan senast kl 12.00 dagen före resp.föreläsning till Gunnel Holmér, telefon 070 558 34 61. E-post: gunnel.holmer@kulturparkensmaland.se

Hela programmet kan laddas ner här: Historiska föreningens programblad ht2012
Medlemsavgift för helår är 150 kr. Enstaka föreläsning 50 kr.

Fosterbarnsfrågan under 1900-talet

Onsdagen den 12 september Linnéuniversitetet, Sal Wicksell, kl. 19.00

Ann-Sofie Bergman, fil. dr, Linnéuniversitetet

Ann-Sofie Bergman är fil. mag. i historia och fil.dr i socialt arbete. Hon undervisar på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet. Förra hösten försvarade hon sin avhandling Lämpliga eller olämpliga hem? Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-talet, för vilken hon till stor del hämtade sitt källmaterial från Växjö och Kronobergs län.

OBS! Eftersitsanmälan denna gång till Margithe Rosander, e-post: margithe.rosander@comhem.se, telefon 0470 76 85 25.

 

Torsdagen den 18 oktober Utvandrarnas hus, kl. 19.00 OBS! LOKAL

Föreläsningen

Sveriges historia. Sambandet mellan traditionens uttolkning och ny politik med Henrik Berggren fick ställas in med kort varsel. 

Den ersättes vid samma tid och plats med:

Historia och politik – ett samspel med både onda och goda möjligheter
Peter Aronsson är professor i historia vid Linnéuniversitetet.
Han har lett nordiska och europeiska forskningsprojekt om hur historia och politisk handling samspelar, ibland med goda resultat och ibland med krig som följd. Kulturarv, museer och historia samverkar när det förflutna blir till kunskap som motiverar politisk handling. Föreläsningen kommer att beröra kulturarvet som grund för nationell gemenskap i Europa och Norden men också som motiv för krig, främlingsfientlighet och hyckleri. Avslutningsvis diskuteras den kamp om svensk historia som stått de senaste decennierna inom forskningen och i politiken mellan framför allt socialdemokratin och de nya moderaterna. Sammantaget öppnar föreläsningen för en diskussion om det finns ett gott samspel mellan historia och politik eller om de helst bör och kan leva i skilda världar.

Historiska föreningen i samarbete med Kulturparken Småland.

Nobelprisen i vetenskap och offentlighet

Torsdagen den 29 november Linnéuniversitetet, Sal Wicksell, kl. 19.00

Gustav Källstrand, fil. mag., Linköpings universitet

Omedelbart efter Alfred Nobels död 1896 började spekulationerna om vad som skulle hända med hans stora förmögenhet, och när det gjordes offentligt att pengarna skulle gå till ett internationellt vetenskapligt, litterärt och politiskt pris tog diskussionen fart på allvar. Priset utropades till ett “andens olympiska spel” och Sverige tänktes bli ett centrum för vetenskap och litteratur. Föreläsningen tar upp dessa förhoppningar och hur de infriades – eller inte infriades – under prisets första decennium.

Exkursionen

Nästa års historiska exkursion planeras till början av maj 2013, så lämna gärna lite utrymme i kalendern redan nu.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *