Våren 2019

Tisdagen den 19 februari kl. 18.00, Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö:

Hanna Enefalk: Svenskarna och deras kyrkor

Hur har kyrkan format svenskarna? Och varför har egentligen svenskarna utformat sina kyrkor så som de har gjort? Sverige har 3700 kyrkor. De flesta är gamla sockenkyrkor spridda över alla landets bebodda delar. Hur kunde ett fattigt jordbruksland på randen av det odlingsbara Europa producera ett sådant bestånd av monumentalbyggnader? Vad betydde kyrkan egentligen, rent konkret, för människorna som bekostade byggnaderna och lyssnade på predikningarna? Hanna Enefalk tar oss med på en tusenårsresa till ett Sverige som vi ofta bara har anat. Lagar, moral, tidsuppfattning, till och med själva landskapet – allt har utvecklats i ett samspel med landets kyrkor.

Hanna Enefalk är historiker. Föreläsningen gavs i samarbete med Kulturparken Småland. I anslutning till densamma avhölls traditionsenligt även årsmöte för Historiska föreningen.


Onsdagen den 13 mars, kl. 18.00, Galaxen, Växjö stadsbibliotek

Eva Mattsson: Katarina Jagellonica 450 år

2019 är det 450 år sedan Katarina Jagellonica (1526-1583) kröntes till drottning av Sverige år 1569 i Uppsala domkyrka.
Eva Mattsson, författare till FURSTINNAN – en biografi om drottning Katarina Jagellonica, berättar om drottningens spännande liv, alliansäktenskapet och hur hon influerat Sveriges arkitektur, kultur och religion. Med Katarina strömmar en ny kulturvåg in som omfamnar och omformar rikets innersta väsen. Inredningarna förfinas, klostren blommar och Europas främsta mästare flyttar till Sverige och uppför furstliga palats. Bärare av de nya trenderna är Katarina – Sveriges enda renässansdrottning.

Eva Mattsson är konsthistoriker, kulturproducent och en omtyckt berättare. Hennes föreställningar om Katarina Jagellonica på Vadstena, Uppsala och Stockholms slott 2012-2014 har lockat stor publik. 2018 debuterade hon som författare med Furstinnan, utgiven på eget förlag Bring to Life. Under föreläsningen kan en kopia av Katarinas klänning, som Eva burit under föreställningarna, beskådas.

Föreläsningen gavs i samarbete med Växjö stadsbibliotek.


Tisdagen den 16 april, kl. 18.00, Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö

Brita Planck: Förnuft eller känsla – adel, kärlek och äktenskap

En vanlig uppfattning är att giftermål inom adeln förr var affärsmässiga uppgörelser mellan två släkter och att individens vilja var underordnad
familjens önskemål. Huruvida de två som skulle gifta sig hyste några känslor för varandra ansågs spela mindre roll. Men var det verkligen så?

Brita Planck är historiker.

Föreläsningen gavs i samarbete med Kulturparken Småland.