Föreningens historia

 

Historiska föreningen Logotype Armborst

Tidigare program:

2012 våren, 2012 hösten, 2013 våren, 2013 hösten

30 år med
Historiska föreningen i Kronobergs län

1978-2008 

 

Fredagen den 24 november 1978 anordnades den första föreläsningen, då professor Jörgen Weibull, Göteborg, föreläste över ämnet ”De nordiska länderna under andra världskriget”. Föreningen bildades formellt den 23 oktober 1978 på initiativ av Lars-Olof Larsson. En komplett historik fram till 2003 med styrelseledamöter, föreläsningsprogram, exkursioner, utgivna böcker och utdelade stipendier kan hämtas här: Jubileumsskrift.

I stadgarnas ändamålsparagraf anges att: ”Föreningen skall vara en länk mellan Högskolan i Växjö och en historieintresserad allmänhet. Genom föreläsningar, exkursioner, sällskaplig samvaro och stöd åt populärvetenskapliga publikation-er skall föreningen stimulera intresse för historia och debatt kring historiska problem samt orientera om nya historiska rön och resultat”.

Historiska föreningen kan se tillbaka på över trettio mycket framgångsrika år. Våra föreläsningar har varit välbesökta, de årliga exkursionerna har alltid varit fulltecknade och kart- och bokutgivningen har sålt så bra att vi också haft möjlighet att dela ut flera stipendier för att stödja och uppmuntra historisk forskning om Småland.

Lars-Olof Larsson var föreningens initiativtagare, dess ordförande 1978–1995, redaktör och ansvarig utgivare för de flesta av våra böcker och kartor och sist men inte minst en entusiasmerande guide- och reseledare på våra exkursioner.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *