September 2018: Systrarna på Huseby

Malin LennartssonKl. 18.00, tisdagen den 25 september, Galaxen, Växjö stadsbibliotek

Malin Lennartsson, historiker

Fröken på Huseby är bekant för många. Men det fanns flera fröknar på Huseby en gång i tiden. Systrarna Florence, Mary och Maggie växte upp med de bästa förutsättningar vad gäller ekonomi, sociala förbindelser och nätverk. Deras pappa var Indienfarare och riksdagsman, deras mor var societetskvinna med goda kontakter med kungahuset. Systrarnas liv blev kanske inte såsom deras föräldrar hoppats då de föddes i början av 1880-talet, men deras liv blev långa och vi kan få kunskap om systrarna genom de hundratals, ja tusentals brev som de skrev och som skrevs till dem. Om resor, nöjen och visiter; om decennielånga romantiska relationer som mest utspelade sig i brev, om äktenskap och skilsmässa. Om sjukdomar och om svårigheten i att hitta en mening i tillvaron, men också om det som ger glädje och mening åt livet.

Föreläsningen presenteras i samarbete med Växjö stadsbibliotek.

1918 – året då Sverige blev Sverige

Per T POhlssonKl. 18.00, tisdagen den 16 oktober 2018, Galaxen, Växjö stadsbibliotek

Journalisten och författaren Per T Ohlsson presenterar sin senaste bok som handlar om det kanske mest dramatiska året i Sveriges historia. Världskrig, revolutioner och inbördeskrig. I Sverige livsmedelsbrist med ransoneringar men också rösträttsstrid på
tröskeln till en ny tid.

Föreläsningen ges i samarbete med Växjö stadsbibliotek och föreningen Bibliotekets vänner. Entré: 100 kr, men fritt inträde för medlemmar i någon av de båda föreningarna.

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius – föreningsmänniska, ämbetsman och privatperson i en föränderlig värld

Håkan NordmarkKl. 18.00, Torsdagen den 15 november 2018, Atriumsalen, Utvandrarnas hus

Håkan Nordmark är välkänd för de flesta av medlemmarna i Historiska föreningen i Kronobergs län, eftersom han både varit föreningens sekreterare och ordförande och dessutom planerat och lett ett otal av dess exkursioner. Numera är han antikvarie vid Smålands museum/Kulturparken Småland och ikväll är han för första gången gäst och föreläsare och vi kommer att guidas genom 1800-talets värld med Sverige i fokus och Gunnar Olof Hyltén-Cavallius som den röda tråden. Han var på sin tid en känd ämbetsman, oerhört föreningsaktiv och välkänd privatforskare. I år är det 200 år sedan han föddes och 150 år sedan hans banbrytande Wärend och Wirdarne färdigställdes och gavs ut. Dessutom fyller hans skapelse Smålands museum 151 år.

Föreläsningen är ett samarbete med Kulturparken Småland och i samband med densamma kommer vi att med tal och mingel fira föreningens fyrtioårsjubileum! Platsen för detta blir Orgelsalen på Kulturparken Småland.

Vid samma tillfälle kommer det också att finnas möjlighet att införskaffa Lars-Olof Larssons då nyutkomna bok om Huseby (boken släpps i november).

Och sist och slutligen kommer vi att tillkännage namnen på årets stipendiater (de stipendier som utlystes tidigare i år)!

Stipendier att söka!

Historiska föreningen i Kronobergs län utlyser härmed 1-2 stipendier à 10 000 kr för utforskandet av småländsk historia. Vi vänder oss företrädesvis till studenter på avancerad nivå i ämnena historia och arkeologi, doktorander i samma ämnen och privatforskare.
Stipendiet är avsett att täcka utgifter i samband med materialinsamling (resor, övernattning, bokinköp och liknande). Redovisning sker i efterhand, senast den 30 juni 2020.
Ansökan i form av en enkel projektbeskrivning på högst två sidor i digital form eller pappersform ställs senast den 1 september 2018 till föreningens ordförande:

Stefan Höjelid
Kungsgatan 19 D
352 31 Växjö

E-post: stefan.hojelid@lnu.se
Telefon: 070 28 29 699

Information om föreningens verksamhet finns på www.historiskakronoberg.se

Klicka här för att ladda ner denna utlysning som pdf