Vandringar i Viborg

Torsdag 27 oktober kl 18.00 – Atriumsalen, Utvandrarnas Hus

Anders Fröjmark. Foto: Liene Svärd

År 1293 lät stormannen Tyrgils Knutsson uppföra borgen Viborg, belägen i den östligaste utkanten av det dåvarande svenska riket. I borgens skugga växte en stad fram, som trots sin rika historia är ganska okänd för de flesta svenskar. Viborg har genomgått skiftande öden: svensk, finsk och rysk tillhörighet, en gränsstad som varit plats för både kulturmöten och krig. Staden präglas av arkitektoniska minnesmärken från flera epoker. Många har skadats i krigen, men förvånansvärt mycket finns kvar eller har rekonstruerats. Återuppbyggnaden pågår fortfarande.

Anders Fröjmark är docent i historia vid Linnéuniversitetet med inriktning på svensk och nordisk medeltid.

För tillträde till höstens föreläsningar gäller att du antingen är medlem i föreningen (200 kr per person och år) eller att du löser enskild avgift (60 kr) vid respektive tillfälle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.