2021

Föreläsningsåret 2021 startade som det föregående avslutades, dvs med en även fortsättningsvis ihållande pandemi och därmed ytterligt små möjligheter för föreningen att på vanligt sätt arrangera föreläsningar.

Men skam den som ger sig: eftersom även föreningens styrelse nu hade lärt sig att det GÅR att köra “digitalt”, så beslöts att på försök ge ett par sådana, nämligen följande:

Våren
Mårten Hougström: Drottning Victoria (1862-1930) – vem var hon? (april)
Roddy Nilsson (som skulle haft sällskap av Marie Eriksson): Ilska, desperation och lömska försåt – våldsamma kvinnor i 1800-talets Sverige (maj)

Och detta gick naturligtvis alldeles utmärkt! Ett antal lyssnare mötte via Zoom upp i cyberspace vid båda dessa tillfällen.

Hösten
…har just startat så den återkommer vi till.