Skrifter

I samband med föreningens 40-årsjubileum hösten 2018 utkom det senaste numret i föreningens skriftserie Det levande Huseby – en värld i världen, som i korthet kan sägas vara en levande och sakkunnig skildring av Huseby Bruk och familjen Stephens öden och äventyr av dess främste kännare Lars-Olof Larsson, professor emeritus i historia. Margareta Petersson och Erik Wångmar, litteraturvetare respektive historiker vid Linnéuniversitetet, har tillsammans med Åke Svensson, journalist och guide, bidragit med tre kompletterande avsnitt.

Även denna volym är nu (sommaren 2019) mer eller mindre slutsåld.

Bok- och kartutgivning

Historiska föreningens i Kronobergs län skriftserie, nr:

 1. Gunnel Johansson och Torbjörn Mårtensson, Kanaler och smalspår i småländska bygder. Historia kring Räppe-Asa kanal och järnvägen Växjö-Hultsfred (1979). SLUT!
 2. Lars-Olof Larsson, Kartläggningen av Kronobergs län. Begynnelseskedet under stormaktstiden (1980). SLUT!
 3. Småländska gästgivaregårdar och skjutsstationer. Redaktör: Christina Westerman (1983). SLUT!
 4. Lars-Olof Larsson, Länsstyrelsen och Kronobergs län under 350 år (1984).
 5. Fridolf Jönsson, Ortnamn i Kronobergs län (1988). SLUT!
 6. Olof Nordström, Lars J Larsson, John Käll och Lars-Olof Larsson, Skogen och smålänningen. Kring skogsmarkens roll i förindustriell tid (1989). SLUT!
 7. Kulturbilder från småländskt 1700-tal. En kommenterad och språkligt moderniserad utgåva av Samuel Kroks Urshults pastorats inbyggares seder och Samuel Ödmanns Hågkomster från hembygden och skolan. Redaktör: Håkan Nordmark (1997).
 8. Phénomenet Peter Wieselgren. Smålänningen som blev historiker, biograf, präst och nykterhetsreformator i 1800-talets Sverige. Redaktörer: Lars Aldén, Peter Aronsson, Lennart Johansson (2002).
 9. Peter Wieselgren, Ur min lefnad. Berättelser för mina barn. Skrifna 1847-48. Redigerad och utgiven av Christer Knutsson (2003). SLUT!
 10. Per-Olof/Andersson, Ett hjärtas saga. Alfred ”Sigurd” Hedenstierna – publicist och författare i det sena 1800-talets Sverige (2006).
 11. Småländska brott. Brott och straff i Småland under 500 år. Redaktörer Lennart Johansson, Roddy Nilsson & Håkan Nordmark (2010). SLUT!
 12. Lars-Olof Larsson, Det levande Huseby – en värld i världen. Medverkande författare: Margareta Petersson, Åke Svensson, Erik Wångmar (2018). SLUT! 
  OBS! Boken finns att låna på de flesta av länets bibliotek.

Kartor:

Tyvärr finns inga exemplar alls kvar av någon av de kartor som föreningen gett ut!

Beställa/köpa?

Förutom den nyligen utkomna boken om Huseby är som synes i listan ovan de flesta av våra skrifter (och kartor) helt slutsålda men av några (nr 4, 7-8 och 11) finns ett litet antal exemplar kvar. Dessa kan köpas genom Kulturparken Småland, telefon 0470-70 42 00.

3 svar på ”Skrifter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *