Styrelsen

2024-2025 (från och med årsmötet 2024)

Ordförande: vakant

Vice ordförande: Roddy Nilsson, Växjö

Sekreterare och webbansvarig: Börje Björkman, Växjö

Skattmästare: Hans Hägerdal, Växjö (Lund)

Klubbmästare: Gunnel Holmér, Växjö

Berit Linden, Växjö

Lena Joelsson, Gemla

Mariann Hellberg, Växjö

Margithe Rosander, Växjö

Martina Böök, Gemla