2020

År 2020 blev för Historiska föreningen liksom för de flesta andra att till stor del “inställt år. Vi hann endast med den första av vårens tre planerade föreläsningar … och inte heller den blev kunde genomföras riktigt som det var tänkt:

Den planerade föreläsningen i februari – Ida Östenberg: Var Caligula galen? – fick nämligen ställas in med kort varsel … men kunde ändå ersättas (med ännu kortare varsel!) av Hans Hägerdal som talade om Kryddor och krig i Moluckerna på 1500- och 1600-talen. Stort tack Hans för den snabba insatsen!

Sedan slog “Coronan” till och resten är som det brukar heta historia, dvs det mesta ställdes allt in! Men OM vi hade kunnat göra som vi hade tänkt så skulle det resterande ursprungliga programmet för 2020 ha sett ut enligt följande:

Våren
Lars Thomsson och Sofia Hoas: Gammalsvenskby i Ukraina – en svensktalande by sedan 238 år (mars)
Britt Mossberg: Den goda och den onda styrelsen – politisk propaganda på 1300-talet (april)
Planerad exkursion med tema “Sverige och Småland under Gustav Vasa” (april)

Hösten
Sari Nauman: Den hemliga resan 1744 (istället i september 2021)
Ingrid Carlberg: Alfred Nobel och vägen till Nobelpriset (oktober)
Erik Wångmar: Husebyfröken – Florence Stephens 1881-1979 (istället i november 2021)