2012

Fredagen den 17 februari kl. 18.00, Sal K 1213, K-huset, Linnéuniversitetet
Föreningens årsmöte

Klockan 19.00, Sal Wicksell, Linnéuniversitetet
Tystnader och tider. Samtal med historien
Eva Österberg
, professor emerita
Eva Österberg är en väl sedd gäst på historiska föreningens föreläsningar och en presentation av hennes insatser på historiens fält är överflödig. Tysta personer, tysta rum och tysta situationer, från den klassiska antiken till idag, är ämnet för hennes senaste bok. Vi lever nu i en ”bruskultur”, men inte minst i politiska sammanhang är tystnad fortfarande ett brännande ämne: vad förtigs, vad vill man helst glömma? I kvällens föreläsning får vi också möta tysta personer från det förflutna. Eva själv kommer dock att tala.

Tisdagen den 20 mars kl. 19.00, Sal Wicksell K-huset, Linnéuniversitetet
Möbelrike i tiden
Magnus Grahn
, fil lic 
Kvällens föreläsare är Magnus Grahn. Han är verksam som lärare och forskare i historia och historiedidaktik. I höstas försvarade Magnus sin Lic-avhandling, Möbelrike i tiden – Om historiebrukets betydelse för identifikationsprocessen i en näringslivsregion. Föreläsningen behandlar det område för möbeltillverkning som i huvudsak har centrum i västra Småland. Svaret på hur företagen knyter an till bygden och dess historia i sin marknadsföring och möten med personer kopplade till denna industrigren ryms i kvällens föreläsning. Magnus själv är uppvuxen i Värnamo mittemot det hus där Bruno Mathsson drev sin verksamhet.

Tisdagen den 17 april kl. 19.00, Sal Wicksell K-huset, Linnéuniversitetet
Kubakrisen, Sverige och kalla kriget.
Roger Älmeberg
, journalist och författare, Helsingborg 
Roger Älmeberg har arbetat som journalist i olika roller i över 35 år på tidningar, radio, TV och tidskrifter. Under de många åren som journalist har han särskilt intresserat sig för utrikes- och säkerhetspolitik samt Sveriges roll i kalla kriget. Älmeberg bland annat givit ut böckerna:  Flygaren som försvann (1983), Hemliga förbindelser – DC 3:an, Sverige och kalla kriget (2007) och Franco – Diktator på livstid (2012). Inför kvällens föreläsning tar han avstamp i boken Då världen höll andan – Kubakrisen 1962, som han gav ut år 2009. Boken om Kubakrisen bygger på forskning i olika länder och där även Sveriges agerande i samband med händelserna i oktober 1962 belyses.

5 maj – utflykt till Visingsö!

2012 års exkursion gick till Visingsö med flera spännande stopp på både på ditvägen och hemvägen. Väl på Visingsö fick vi naturligtvis höra om ”Grevens tid” – de dagar då Braharna sattes in prägel på bygderna såväl på ön som i Västergötland, Östergötland och på Smålands fastland. borgar och runstenar blir det också. Möjligen hinner vi köpa en polkagris!

Onsdagen den 12 september Linnéuniversitetet, Sal Wicksell, kl. 19.00

Fosterbarnsfrågan under 1900-talet
Ann-Sofie Bergman, fil. dr, Linnéuniversitetet

Ann-Sofie Bergman är fil. mag. i historia och fil.dr i socialt arbete. Hon undervisar på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet. Förra hösten försvarade hon sin avhandling Lämpliga eller olämpliga hem? Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-talet, för vilken hon till stor del hämtade sitt källmaterial från Växjö och Kronobergs län.


Torsdagen den 18 oktober Utvandrarnas hus, kl. 19.00

Föreläsningen “Sveriges historia. Sambandet mellan traditionens uttolkning och ny politik” med Henrik Berggren fick ställas in med kort varsel, och ersattes vid samma tid och plats med:
 

Historia och politik – ett samspel med både onda och goda möjligheter
Peter Aronsson, professor i historia vid Linnéuniversitetet

Peter Aronsson har lett nordiska och europeiska forskningsprojekt om hur historia och politisk handling samspelar, ibland med goda resultat och ibland med krig som följd. Kulturarv, museer och historia samverkar när det förflutna blir till kunskap som motiverar politisk handling. Föreläsningen kommer att beröra kulturarvet som grund för nationell gemenskap i Europa och Norden men också som motiv för krig, främlingsfientlighet och hyckleri. Avslutningsvis diskuteras den kamp om svensk historia som stått de senaste decennierna inom forskningen och i politiken mellan framför allt socialdemokratin och de nya moderaterna. Sammantaget öppnar föreläsningen för en diskussion om det finns ett gott samspel mellan historia och politik eller om de helst bör och kan leva i skilda världar.

I samarbete med Kulturparken Småland.


Torsdagen den 29 november Linnéuniversitetet, Sal Wicksell, kl. 19.00

Nobelprisen i vetenskap och offentlighet
Gustav Källstrand, fil. mag., Linköpings universitet

Omedelbart efter Alfred Nobels död 1896 började spekulationerna om vad som skulle hända med hans stora förmögenhet, och när det gjordes offentligt att pengarna skulle gå till ett internationellt vetenskapligt, litterärt och politiskt pris tog diskussionen fart på allvar. Priset utropades till ett “andens olympiska spel” och Sverige tänktes bli ett centrum för vetenskap och litteratur. Föreläsningen tar upp dessa förhoppningar och hur de infriades – eller inte infriades – under prisets första decennium.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *