2017

Fredagen den 10 februari, Sal Wicksell, Linnéuniversitetet, kl. 19.00

Kvinnor i strid
Anna Larsdotter, journalist och författare

I traditionell militärhistoria har kvinnor ofta varit osynliga. Men naturligtvis finns de där, bara vi lyfter blicken. Anna Larsdotter, författare och tidigare chefredaktör för tidskriften Militär Historia, berättar om piloter, soldater, sjukvårdare och andra kvinnliga krigsdeltagare från 1600-tal till 1900-tal. Med sin nya bok Kvinnor i strid vill hon ge nya perspektiv på såväl kvinnohistoria som militärhistoria.
Föreläsningen följer direkt efter föreningens årsmöte som börjar kl. 18.00 i sal K1050 på Linnéuniversitetet.

Torsdagen den 16 mars, Galaxen, Växjö stadsbibliotek, kl. 19.00

Hemming Gadh – Vasatidens gudfader
David Lindén, historiker

David Lindéns bok Hemming Gadh – Vasatidens gudfader, handlar om Sveriges kanske mest skandalomsusade präst. Hemming Gadh var katolsk biskop, krigare och diplomat
och kände sig lika hemma i Vatikanens korridorer som i Smålands skogar. Han disputerade i kyrkorätt i Rom, var en effektiv propagandamakare, tillverkade sitt eget krut och kunde svära på italienska. Samtidigt berättas historien om det medeltida Sverige, när grunden för vår nationalstat lades, om tidens krig och härskande elit.
I samarbete med Växjö stadsbibliotek.

Torsdagen den 27 april, Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 19.00

Att bära världen
Henrik Berggren, författare och historiker

Henrik Berggren har i boken Dag Hammarskjöld – Att bära världen skrivit om Dag Hammarskjöld, FN:s mest kända och beundrade generalsekreterare. Detta är första gången i modern tid som vi får en heltäckande bild av människan, ämbetsmannen och diplomaten Dag Hammarskjöld, från barndomsåren i Sverige, tonåren på Uppsala slott, hans framgångsrika och okända ämbetsmannaår i Sverige och genom hans oerhört framgångsrika tid i FN.
I samarbete med Kulturparken Småland.

Onsdag den 18 oktober Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 19.00

Gunnel HolmérSvensk glasindustri – en etnisk smältdegel
Gunnel Holmér, historiker

Glasnäringen har alltid mottagit impulser utifrån och har ständigt varit en arena för kulturmöten. Denna föreläsning handlar om 1960-talets stora arbetskraftsinvandring till svenska glasbruk med fokus på Kosta och Surte och dess manuella respektive maskinella tillverkning. Varifrån kom dessa invandrare, vilken var deras bakgrund och fick de arbetsuppgifter likvärdiga med svenskarnas? Gunnel Holmér disputerade våren 2017 på avhandlingen Flaskor på löpande band – arbete och arbetskraftsrekrytering vid Surte glasbruk 1943-1978.

I samarbete med Kulturparken Småland.


Nils-Eric VillstrandOnsdag den 1 november, Sal Wicksell, Linnéuniversitetet, kl. 19.00

En hundraåring med dåligt minne. Finlands historia som vägval
Nils-Erik Villstrand, professor i historia

Finlands historia skrivs ofta utgående från det nyckel- eller titthål som den 6 december 1917 tillhandahåller. Historien formar sig då till en berättelse om en nationell självständighet som omöjlig att stoppa söker sin väg genom seklerna. Men vad hade hänt, hur skulle framtiden ha format sig, om ett annat alternativ hade valts bland dem som stod till buds? Människor i alla tider delar erfarenheten att framtiden är öppen och en källa till oro – historien är i själva verket ett drama utan manuskript. Nils Erik Villstrand har tillsammans med Petri Karonen redigerat boken Öppet fall. Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017, som utkom sommaren 2017.


Ulrika KärnborgTisdag den 14 november Galaxen, Stadsbiblioteket, kl. 19.00

Sov lilla barn – annars kommer svensken och tar dig!
Ulrika Kärnborg, författare, dramatiker, journalist

Det är tidigt 1600-tal. Sverige är en nymornad nationalstat som går in i krig på utmattande krig. Medan adeln och krigarna berikar sig, svälter befolkningen och skogarna är fulla av troll och oknytt. Mitt i allt detta står Axel Oxenstierna, mannen bakom det moderna nationsbygget, Gustav II Adolfs kompanjon och personlige vän, den blivande drottningen Kristinas mentor och lärare. Med utgångspunkt i romanerna Saturnus tecken (2016) och Lejonburen (utkommer 2018) berättar Ulrika Kärnborg om en av de mest spännande epokerna i svensk historia.

I samarbete med Växjö stadsbibliotek.