2019

Tisdagen den 19 februari kl. 18.00, Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö:

Hanna Enefalk: Svenskarna och deras kyrkor

Hur har kyrkan format svenskarna? Och varför har egentligen svenskarna utformat sina kyrkor så som de har gjort? Sverige har 3700 kyrkor. De flesta är gamla sockenkyrkor spridda över alla landets bebodda delar. Hur kunde ett fattigt jordbruksland på randen av det odlingsbara Europa producera ett sådant bestånd av monumentalbyggnader? Vad betydde kyrkan egentligen, rent konkret, för människorna som bekostade byggnaderna och lyssnade på predikningarna? Hanna Enefalk tar oss med på en tusenårsresa till ett Sverige som vi ofta bara har anat. Lagar, moral, tidsuppfattning, till och med själva landskapet – allt har utvecklats i ett samspel med landets kyrkor.

Hanna Enefalk är historiker. Föreläsningen gavs i samarbete med Kulturparken Småland. I anslutning till densamma avhölls traditionsenligt även årsmöte för Historiska föreningen.


Onsdagen den 13 mars, kl. 18.00, Galaxen, Växjö stadsbibliotek

Eva Mattsson: Katarina Jagellonica 450 år

2019 är det 450 år sedan Katarina Jagellonica (1526-1583) kröntes till drottning av Sverige år 1569 i Uppsala domkyrka.
Eva Mattsson, författare till FURSTINNAN – en biografi om drottning Katarina Jagellonica, berättar om drottningens spännande liv, alliansäktenskapet och hur hon influerat Sveriges arkitektur, kultur och religion. Med Katarina strömmar en ny kulturvåg in som omfamnar och omformar rikets innersta väsen. Inredningarna förfinas, klostren blommar och Europas främsta mästare flyttar till Sverige och uppför furstliga palats. Bärare av de nya trenderna är Katarina – Sveriges enda renässansdrottning.

Eva Mattsson är konsthistoriker, kulturproducent och en omtyckt berättare. Hennes föreställningar om Katarina Jagellonica på Vadstena, Uppsala och Stockholms slott 2012-2014 har lockat stor publik. 2018 debuterade hon som författare med Furstinnan, utgiven på eget förlag Bring to Life. Under föreläsningen kan en kopia av Katarinas klänning, som Eva burit under föreställningarna, beskådas.

Föreläsningen gavs i samarbete med Växjö stadsbibliotek.


Tisdagen den 16 april, kl. 18.00, Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö

Brita Planck: Förnuft eller känsla – adel, kärlek och äktenskap

En vanlig uppfattning är att giftermål inom adeln förr var affärsmässiga uppgörelser mellan två släkter och att individens vilja var underordnad
familjens önskemål. Huruvida de två som skulle gifta sig hyste några känslor för varandra ansågs spela mindre roll. Men var det verkligen så?

Brita Planck är historiker.

Föreläsningen gavs i samarbete med Kulturparken Småland.Onsdagen den 18 september, Galaxen, Växjö stadsbibliotek, kl. 18.00

Peter Stein och Emil Uddhammar: Svenska och småländska företagare i Afrika

Utgångspunkten för denna föreläsning är Emil Uddhammars och Peter Steins gemensamma bok Svensk företagsamhet i Afrika – från slavhandel till IT-revolution, som behandlar svensk företagsamhet i Afrika söder om Sahara i historia och i nutid. I boken belyses de framsteg som gjorts, men också svårigheter och problem som är förknippade med att verka i Afrika, såsom korruption och andra politiska risker.

Peter Stein (t. vänster) är civilekonom och verksam vid Handelshögskolan i Stockholm. Emil Uddhammar är professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Föreläsningen gavs i samarbete med Växjö stadsbibliotek


Tisdagen den 22 oktober, Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 18.00

Helena Victor: Mysteriet vid Sandby borg

Sandby borg på Öland beskrivs ofta som en fridfull oas och en av Sveriges absolut vackraste fornlämningar. Men den rymmer också en massaker i slutet av 400-talet e. Kr. som saknar motstycke i svensk historia. Inte så konstigt då att här flockas nyfikna turister och historieintresserade personer. Enligt Helena Victor är massakern vid Sandby borg ett tydligt exempel på att Öland, liksom många andra platser inom och utanför romerska riket, vid den här tiden tycks ha drabbats av någon form av inbördeskrig i samband med det sönderfallande Västromerska riket. Helena Victor tar i sin föreläsning bland annat upp Sandby borgs nära band med Rom och dess betydelse som en del i ett nätverk av romersk handel.

Helena Victor är FD i arkeologi och projektledare vid grävningarna i Sandby.

Föreläsningen gavs i samarbete med Kulturparken Småland.


Torsdagen den 14 november, Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 18.00

Olle Larsson: Med murslev och svärd – det svenska frimureriet under 1700-talet

Den 17 mars 1735 hölls den första frimurarsammankomsten i Sverige. Platsen var det Stenbockska palatset på Riddarholmen i Stockholm och sammankomsten leddes av Axel Wrede Sparre som denna kväll gjorde Carl-Gustaf Tessin till frimurare. Sakta men säkert kom sedan frimureriet att sprida sig över landet. Växjös förste frimurare
var sannolikt biskopen Olof Wallquist som anslöt sig till frimurarorden i Stockholm 1781.

Man brukar säga att det moderna frimureriet föddes i London på Johannes Döparens dag den 24 juni 1717, men dess förhistoria är betydligt äldre. Hur kom detta ordenssällskap till Sverige? Hur förhöll sig de svenska frimurarna till kungahuset? Hur utvecklades de olika graderna, och hur såg den politiska och religiösa kontexten ut som detta hemligheternas brödraskap verkade i? Dessa är några av de frågor som kommer att behandlas av kvällens föredragshållare.

Olle Larsson är FD i historia, författare och verksam som lärare vid Katedralskolan i Växjö.

Föreläsningen gavs i samarbete med Kulturparken Småland.