2014

Torsdagen den 13 februari, Linnéuniversitetet, sal Wicksell, kl. 19.00

“Växjö börjar här.” Om 2013 års utgrävningar i Växjö
Ivan Balic, arkeolog

I november 2013 avslutades fältdelen av de arkeologiska utgrävningarna vid
Karolinerhuset, och genast vidtog katalogisering och analys av alla de fynd som gjorts, bland vilka pilgrimsmärket med S:t Sigfrid nog tillhör de mest uppmärksammade. Ivan Balic, som var fältprojektledare under grävningarna, berättar om det pågående arbetet. Alldeles säkert får vi denna kväll höra nya saker om staden Växjös medeltida historia.

Föreläsningen följer direkt efter föreningens årsmöte, som börjar kl. 17.30! Plats: Linnéuniversitetet, sal K1076 (K-huset).


Torsdagen den 20 mars, Linnéuniversitetet, sal Wicksell, kl. 19.00

Versailles. Slottet, parken, livet.
Jonas Nordin, docent i historia

I dag är Versailles ett utflyktsmål för Parisresenären, ett historiskt palats förknippat framför allt med Ludvig XVI och Marie Antoinette. Under dess storhetstid var slottet mer än så: Versailles var en kungastad som i mitten av 1700-talet hade lika stor bofast befolkning som Göteborg och där uppemot 10000 personer vistades dagligen. Om slottsbyggnaden i sig men också om livet på och omkring slottet handlar Jonas Nordins nya bok.


Onsdagen den 9 april, Växjö stadsbibliotek, Galaxen, kl. 19.00

Fallna kvinnor. Om ett bortglömt stycke kvinnohistoria
Eva F Dahlgren,  författare

Av en händelse fann Eva F Dahlgren ett fotoalbum med så kallade “undermåliga” kvinnor intagna på Statens tvångsarbetsanstalt i Landskrona, där landets prostituerade kvinnor spärrades in under 1920- och 30-talen. Där skulle de gömmas men också uppfostras, klassificeras och steriliseras så att de inte skulle kunna “föröka” sig. I en ny bok berättar Eva F Dahlgren historien om dessa kvinnor.

Föreläsningen är ett samarrangemang med Landstinget Kronoberg, Linnèuniversitetet,Wexiö Medicinhistoriska sällskap och Växjö stadsbibliotek.


2014 års exkursion den 14 juni!

Meddelas endast på detta sätt. Programmet är inte helt klart, men kommer småningom att finnas på www.historiskakronoberg.se.


Onsdagen den 17 september, Linnéuniversitetet, sal Wicksell, kl. 19.00

Första världskriget – med perspektiv på urkatastrofen
Nils Fabiansson, journalist och författare

Finns det något historiskt skeende som blivit så förenklat som det första världskriget, den meningslösa katastrofen? För att skriva skyttegravskrigets historia utan att okritiskt upprepa efterkrigstidens historieskrivning krävs en historisk och arkeologisk utgrävning av 100-åriga nationella myter, legender och symboler. Nils Fabiansson resonerar om historiens dittills mest förödande kraftmätning med utgångspunkt från sin nya bok.


Torsdagen den 16 oktober, Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 19.00

När de första människorna kom till Småland för 9500 år sedan
Carl Persson, FD, arkeolog

Fram till nyligen framstod jägarstenåldern som en tämligen statisk period, men genom modern naturvetenskaplig forskning vet vi nu att det under stenåldern skedde flera mycket kraftiga klimatförändringar som helt förändrade förutsättningarna för människors liv. Kvällens föreläsning utgår från hur dessa generella förändringar påverkade människor i det småländska inlandet.

Ett samarrangemang med Kulturparken Småland och Kronobergs Arkeologiska Förening.


Onsdagen den 12 november Linnéuniversitetet, sal Wicksell, kl. 19.00-21.00

En kväll i tantens tecken

Tanten, vem är hon? Finns tanten fortfarande idag eller tillhör hon det förflutna? Möt konstnären bakom skulpturen den svenska tanten samt etnologen och tantforskaren Karin Lövgren som nyss avslutat en antologi kring fenomenet tanter.

Ett samarrangemang med kulturföreningarna KLUBB och Tanketrust.


Onsdagen den 19 november, Linnéuniversitetet, Wicksell, kl. 19.00

Missdådare. Brott och människoöden i Sverige omkring 1600
Annika Sandén, FD, historia

Omkring 1600 lades grunden för det svenska stormaktsväldet. Kungar och krigare vet vi en del om, men hur var det med dem som blev kvar här hemma? I stormaktspolitikens skugga fanns en vardag där människor hade att ha om sig och de sina, en vardag där också konflikter uppstod och brott begicks. Genom ett antal rättsfall får vi här inblick i vanliga människors liv och värderingar. Vi får höra om mord, hor, kyrkostölder, giriga köpmän och supande präster i det mikrokosmos som tidens svenska småstäder utgjorde.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *