Föreningens historia

Historiska föreningen Logotype Armborst

Mer än 30 år med
Historiska föreningen i Kronobergs län

1978-2018 

Fredagen den 24 november 1978 anordnades den första föreläsningen, då professor Jörgen Weibull, Göteborg, föreläste över ämnet ”De nordiska länderna under andra världskriget”. Föreningen bildades formellt den 23 oktober 1978 på initiativ av Lars-Olof Larsson. En komplett historik fram till 2003 med styrelseledamöter, föreläsningsprogram, exkursioner, utgivna böcker och utdelade stipendier kan hämtas här: Jubileumsskrift.

I stadgarnas ändamålsparagraf anges att: ”Föreningen skall vara en länk mellan Högskolan i Växjö och en historieintresserad allmänhet. Genom föreläsningar, exkursioner, sällskaplig samvaro och stöd åt populärvetenskapliga publikationer skall föreningen stimulera intresset för historia och debatt kring historiska problem samt orientera om nya historiska rön och resultat”.

Historiska föreningen kan se tillbaka på över fyrtio mycket framgångsrika år. Våra föreläsningar har genom åren varit mycket välbesökta. De en gång årliga exkursionerna var oftast fulltecknade, men under senare år har styrelsen beslutat att göra ett uppehåll med dessa. Ambitionen är emellertid att återuppta om intresset bland medlemmarna återvänder, och såväl bokutgivning som stipendieverksamhet har under 2018 återupptagits med lyckat resultat.

Lars-Olof Larsson var föreningens initiativtagare, dess ordförande 1978–1995, redaktör och ansvarig utgivare för de flesta av våra böcker och kartor och sist men inte minst en entusiasmerande guide- och reseledare på våra exkursioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *