2023

Våren

17 februari: Jonathan Lindström: Sveriges långa historia – människor, makt och gudar under 14000 år
Jonathan Lindström, arkeolog och författare till boken Sveriges långa historia – människor, makt och gudar under 14 000 år (Norstedts 2022) kommer att berätta om den senaste arkeologiska och historiska forskningen och kommer samtidigt att ge en myllrande, engagerande och helt ny bild av vår historia. Hör om migrationer, kolonisationsprojekt, träluppror och tidigare okända bronsåldersriken, handelsvälden och stora slag. Enskilda människoöden varvas med rikens uppgångar och fall. Vad såg renjägarkvinnan när hon tittade upp mot stjärnhimlen över den skånska tundran för 14 000 år sedan? Varför dränktes en nittonårig bondflicka i en västgötsk sjö för 6 000 år sen? Vad drev sveaköpmän att för 1200 år sedan ta sig hela vägen till världsstaden Bagdad, sista biten med kamel? Och – sist men inte minst – när och hur välsignades växjöborna med att bli undersåtar till sveakungen i Stockholmstrakten?

Efterhand som föreläsningarna är genomförda flyttas de över hit.