2021

Föreläsningsåret 2021 startade som det föregående avslutades, dvs med en även fortsättningsvis ihållande pandemi och därmed ytterligt små möjligheter för föreningen att på vanligt sätt arrangera föreläsningar.

Men skam den som ger sig: eftersom även föreningens styrelse nu hade lärt sig att det GÅR att köra “digitalt”, så beslöts att på försök ge ett par sådana, nämligen följande:

Våren
Mårten Hougström: Drottning Victoria (1862-1930) – vem var hon? (april)
Roddy Nilsson (som skulle haft sällskap av Marie Eriksson): Ilska, desperation och lömska försåt – våldsamma kvinnor i 1800-talets Sverige (maj)

Och detta gick naturligtvis alldeles utmärkt! Ett antal lyssnare mötte via Zoom upp i cyberspace vid båda dessa tillfällen.

Hösten
…har just startat så vi fyller på efter hand:

Sari Nauman: Den hemliga resan 1744 (28 september, Utvandrarnas hus)
En berättelse om “Annika” som år 1744 reste under täckmantel genom Sverige (bl.a. genom Växjö) i syfte att fly landet och förena sig med sin upproriska make i Hamburg. Annikas resa belyser hur den tidigmoderna svenska staten försökte begränsa farliga elements rörelse och motverka uppror, men också hur det var möjligt för en kvinna att resa tillsammans med två barn under denna avlägsna tid.