2015

Torsdagen den 12 februari, Linnéuniversitetet, sal Wicksell, kl. 19.00

Tusen och en Natt
Hans Altbark, journalist, och Leif Carlsson, musikarkivarie

Föreläsningen kommer att utgå från den nyutkomna boken Tusen och en Natt och hur källmaterialet till att skildra det kro­nobergska nöjeslivet under mer än hundra år samlades in. Förutom fakta om lokala dansorkestrar, popband, dansbanor och nöjesplatser kommer föreläsningen att kryddas av unika bilder och inspelningar.

Föreläsningen följer direkt efter föreningens årsmöte som börjar kl. 17.30! Plats: Linnéuniversitetet, sal K1076 (K-huset).


Torsdagen den 19 mars, Växjö stadsbibliotek, Galaxen, kl. 19.00

Branting – den demokratiske reformisten
Olle Svenning, författare

 

I höstas landade en ny biografi över Hjalmar Branting på bokhandelsdis­karna. Enligt re­censionerna är det en mycket mångfacetterad och fyllig bild som Svenning tecknar av en av de största personligheterna i svensk politisk historia.

Ett samarrangemang med Växjö stadsbibliotek.


Onsdagen den 8 april, Utvandrarnas hus, Atriumsalen, kl. 19.00

Fyndplats Sandby borg
Helena Victor, arkeolog

Utgrävningarna vid Sandby borg på södra Öland ger en på flera sätt ny bild av Ölands äldre historia. Helena Victor, som är projektledare för Sandbyborgsprojektet, berättar här om de många fynden och inte minst om den massaker, som måste ha utspelat sig här någon gång under senare delen av 400-talet.

Ett samarrangemang med Kulturparken Småland och Kronobergs Arkeologiska förening.Årets exkursion: Öland den 9 maj!

Vi gör en resa till Världsarvets Öland: Fornborgar, runstenar, fattigbefolkning på alvarmark, folkliga konstnärer i ett kulturlandskap i den vackraste vårtiden.


Onsdagen den 16 september, Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 19.00

Den småländska glasbruksregionens uppgång och fall
Olle Krantz, professor em, ekonomisk historia, Umeå universitet

Etableringen av den småländska glasbruksregionen under andra hälften av 1800-talet och dess orsaker diskuteras. Sedan berörs utvecklingen av glashanteringens konstindustriella inriktning under 1900-talets första hälft. Slutligen behandlas nedgångsperioden från 1960-talet då bruksnedläggningar blev legio och försöken att hejda dem verkningslösa.

I samarbete med Kulturparken Småland.


Torsdagen den 29 oktober, Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 19.00

Svenska emigranter och nordamerikanska indianer – samtidiga historier från Karl-Oskar och Kristina till Indianklubben
Gunlög Fur, professor i historia

I samband med den stora utvandringen från mitten av 1800-talet blev svenskar mer eller mindre medvetet redskap för två nationers koloniala expansion västerut över den Nordamerikanska kontinenten, vilken kostade hundratusentals liv och tvingade flera hundra urfolksnationer på flykt, ofta i sitt eget land.

Men trots att det skrivits hyllmeter om den svenska, och övriga nordiska, emigrationen, nämns detta sällan eller aldrig. Det är som om alla dessa utvandrare aldrig mötte indianer, trots att de ofta befann sig samtidigt på samma platser. Varför skrivs det så försvinnande lite om möten, kontakter och samtidigheter mellan svenskar och amerikanska urfolk?

I samarbete med Kulturparken Småland.


Onsdagen den 25 november, Galaxen, Stadsbiblioteket, kl. 19.00

Agneta Horn – ett liv i trettioåriga krigets skugga
Karin Milles, docent i svenska vid Södertörns högskola

Agneta Horn fick ett mycket dramatiskt liv. Som barnbarn till Axel Oxenstierna och dotter till en härförare levde hon mitt i händelsernas centrum – i såväl slottens salar som i krigets leriga diken. Hon drabbades hårt av livet men var samtidigt envis och viljestark, och hon kämpade hårt för självbestämmande i en tid då en kvinnas liv var oerhört kringskuret.

Agneta Horn hade mycket väl kunnat försvinna in i historiens dimmor – om hon inte hade tagit det för sin tid ovanliga beslutet att skriva ner berättelsen om sitt liv. Hennes memoarer är ett unikt tidsdokument och en gripande skildring av ett fascinerande livsöde.

I samarbete med Växjö Stadsbibliotek.

Observera att vi till följd av ett tydligt minskande intresse inte planerat för några eftersitsar under hösten!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *