2018

Torsdagen den 15 februari 2018, kl. 19.00, Sal Wicksell, Linnéuniversitetet, Växjö

Erik Petersson, historikerFurste av Norden: Kristian Tyrann
Erik Petersson, historiker

Vi känner alla till Kristian Tyrann, den danske kung som står bakom Stockholms blodbad år 1520. Men vem var personen Kristian II? Den tid han levde i var kort sagt en mycket komplex tid, präglad av lojaliteter och svek, av allianser och komplotter och inte minst av kampen för eller emot unionen mellan de nordiska länderna. Som kung träder Kristian in på scenen år 1502, endast 21 år gammal: hans ambition var att förändra Norden, att genom lagstiftning och handel ge borgare och bönder mer att säga till om och att genom dem utmana både adeln och kyrkan…

I samarbete med Linnéuniversitetet.


Tisdagen den 13 mars 2018, kl. 19.00, Atriumsalen, Utvandrarnas hus (Kulturparken Småland)

Anders Rydell, författare och journalistBland boktjuvar och konstplundrare
Anders Rydell, författare och journalist

Under andra världskriget genomförde naziregimen den största plundringsoperationen i världshistorien. Anders Rydell har i sina böcker Plundrarna (2013) och Boktjuvarna (2015) undersökt plundringen av konst, bibliotek och arkiv. Böckerna har översatts till 19 språk. I sin föreläsning kommer han att berätta om de ideologiska motiven bakom plundringsverksamheten och hur denna kan beskrivas som en del av Förintelsen.

I samarbete med Kulturparken Småland.


Torsdagen den 26 april 2018, kl. 19.00, Galaxen, Växjö stadsbibliotek

Anita Goldman, författare och journalistJerusalem & jag
Anita Goldman, författare och journalist

I sin nya bok Jerusalem & jag (2017) berättar Anita Goldman om sitt personliga förhållande till den heliga staden Jerusalem och boken fick ett mycket positivt mottagande av kritikerna. I en blandning av självbiografi och essä tecknar hon ett annorlunda porträtt av Jerusalem femtio år efter sexdagarskriget, och resultatet har blivit en kärleksförklaring till hebreiskan, till dess poeter, profeter och författare och till dess kvinnliga röster.

Anita Goldman (född 1953) har i många år skildrat israeliskt samhällsliv och israelisk kultur, med betoning på kvinnans ställning i ett mansdominerat samhälle.

I samarbete med Växjö kommun och Växjö stadsbibliotek.


Stipendieutlysning!

Under våren 2018 utlyste Historiska föreningen i Kronobergs län 1-2 stipendier à 10 000 kr för utforskandet av småländsk historia. Man vände sig företrädesvis till studenter på avancerad nivå i ämnena historia och arkeologi, doktorander i samma ämnen och privatforskare.

Två ansökningar kom småningom in, och eftersom båda ansågs både relevanta och väl genomtänkta bifölls båda två! Utdelningen skedde sedan i samband med föreningens jubileumsfirande i november 2018 (se nedan).Tisdagen den 25 september, kl. 18.00, Galaxen, Växjö stadsbibliotek

Malin LennartssonSystrarna på Huseby
Malin Lennartsson
, historiker

Fröken på Huseby är bekant för många. Men det fanns flera fröknar på Huseby en gång i tiden. Systrarna Florence, Mary och Maggie växte upp med de bästa förutsättningar vad gäller ekonomi, sociala förbindelser och nätverk. Deras pappa var Indienfarare och riksdagsman, deras mor var societetskvinna med goda kontakter med kungahuset. Systrarnas liv blev kanske inte såsom deras föräldrar hoppats då de föddes i början av 1880-talet, men deras liv blev långa och vi kan få kunskap om systrarna genom de hundratals, ja tusentals brev som de skrev och som skrevs till dem. Om resor, nöjen och visiter; om decennielånga romantiska relationer som mest utspelade sig i brev, om äktenskap och skilsmässa. Om sjukdomar och om svårigheten i att hitta en mening i tillvaron, men också om det som ger glädje och mening åt livet.

I samarbete med Växjö stadsbibliotek.


Tisdagen den 16 oktober 2018, kl. 18.00, Galaxen, Växjö stadsbibliotek

Per T POhlsson1918 – året då Sverige blev Sverige
Per T Ohlsson, journalist och författare

Journalisten och författaren Per T Ohlsson presenterar sin senaste bok som handlar om det kanske mest dramatiska året i Sveriges historia. Världskrig, revolutioner och inbördeskrig. I Sverige livsmedelsbrist med ransoneringar men också rösträttsstrid på
tröskeln till en ny tid.

I samarbete med Växjö stadsbibliotek och föreningen Bibliotekets vänner. Entré: 100 kr, men fritt inträde för medlemmar i någon av de båda föreningarna.


Torsdagen den 15 november 2018, kl. 18.00, Atriumsalen, Utvandrarnas hus

Håkan NordmarkGunnar Olof Hyltén-Cavallius – föreningsmänniska, ämbetsman och privatperson i en föränderlig värld

Håkan Nordmark är välkänd för de flesta av medlemmarna i Historiska föreningen i Kronobergs län, eftersom han både varit föreningens sekreterare och ordförande och dessutom planerat och lett ett otal av dess exkursioner. Numera är han antikvarie vid Smålands museum/Kulturparken Småland och ikväll är han för första gången gäst och föreläsare och vi kommer att guidas genom 1800-talets värld med Sverige i fokus och Gunnar Olof Hyltén-Cavallius som den röda tråden. Han var på sin tid en känd ämbetsman, oerhört föreningsaktiv och välkänd privatforskare. I år är det 200 år sedan han föddes och 150 år sedan hans banbrytande Wärend och Wirdarne färdigställdes och gavs ut. Dessutom fyller hans skapelse Smålands museum 151 år.


Föreningens novemberföreläsning var också det tillfälle å man passade på att fira sina första fyrtio år, och var även ett samarrangemang med Kulturparken Småland.

Med tal och mingel firades så detta jubileum! Vidare kunde de närvarande passa på att införskaffa den nyutkomna boken Det levande Huseby – en värld i världen samt få vara med vid utdelningen av de två stipendier som utlysts tidigare under året.

Platsen för alltsammans var i och omkring Atriumsalen på Utvandrarnas hus.