Hedvig Eleonora – drottning i stormaktstidens Sverige

Tisdag 26 september kl. 18.00. Atriumsalen, Utvandrarnas hus.

Eva Helen Ulvros, Lund

Hedvig Eleonora var gift med Karl X Gustav, mor till Karl XI och farmor till Karl XII. Hon fick uppleva när Sverige stod på höjden av sin politiska makt, och i slutet av sitt liv bevittna när stormaktsväldet började falla. Förgäves bad hon sonsonen Karl XII att sluta fred. Hon blev nästan åttio år gammal, satt i två förmyndarregeringar och var en central gestalt inom det kulturella livet. Hedvig Eleonora var en hängiven mecenat för konst, kultur och slotts-byggande, och lät bland annat bygga Drottningholms slott. Lunds universitet grundades under hennes tid, och hennes son Karl XI införde en lag som innebar att alla skulle lära sig läsa i landet. Parallellt med det kultiverade hovlivet och framstegen på utbildningens område drabbades befolkningen tidvis av pest, svält och fasansfulla häxprocesser. 1600-talet var ett kontrastrikt århundrade.

Eva Helen Ulvros är professor i historia vid Lunds universitet och i sin forskning inriktad mot kultur-, genus- och socialhistoria, från sent 1700-tal till tidigt 1900-tal. Bland många verk kan exempelvis nämnas de båda biografierna Oscar I: en biografi (Historiska Media, 2017) och den i år utkomna Hedvig Eleonora och hennes tid (Historiska Media, 2023)

Pirater och kolonisatörer i 1800-talets malajiska värld

Torsdag 26 oktober, kl 18.00. Atriumsalen, Utvandrarnas hus.

Stefan Amirell, Växjö

I populärkulturens böcker och filmer var sjörövare och pirater oftast europeiska män från 1600- och början av 1700-talet. Men sjöröveri i olika former har förekommit på många ställen i världen i historien. I Sydostasien övärld – dagens Indonesien, Filippinerna och Malaysia – har sjöröveri och räder mot kustsamhällen varit framträdande under långa perioder i historien och även under de senaste årtiondena.

I denna föreläsning kommer Stefan Amirell att berätta om sin forskning om pirater i den malajiska övärlden under 1800-talet och om hur brittiska och andra europeiska kolonisatörer försökte få bukt med problemet, ofta med hänsynslös brutalitet. I det sammanhanget kom också piratbegreppet att kopplas till ras och vissa inhemska folkgrupper, bland annat malajer, kom att betraktas som särskilt begivna på sjöröveri.

Stefan Amirell är professor i historia vid Linnéuniversitetet, har som sina främsta forskningsintressen kolonialism och avkolonisering, samtida politisk kultur och demokrati i Sydöstasien, sjöröveri och maritim säkerhet i globalhistoriskt perspektiv, historiografi, internationella relationer samt kvinnliga politiska ledare i världshistorien.

Makt och skönhet – en resa i 1700-talets Europa

Torsdag 16 november, kl 18.00. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

Ingemar Ottosson, Tokyo

Med Ingemar Ottossons hjälp återvänder vi till en epok som ju brukar kallas för upplysningstiden och ha ett starkt fokus på Paris och tidens filosofer. Men här erbjuds vi ett annat perspektiv, nämöigen ett upplyst förnuft som konkurrerar med känsloutbrott, och istället för Paris möter vi Venedig, London och en rad övriga metropoler.  

Ingemar Ottosson är verksam som professor vid Meiji University, Tokyo, och  docent i historia vid Lunds universitet och från början specialiserad på 1930-talet. Hans doktorsavhandling kretsade kring Nationernas Förbund, FN:s misslyckade föregångare. Han har publicerat böcker och artiklar om en rad andra ämnen, inte minst sådana som har koppling till östasiatisk historia. Bland hans senast utgivna böcker kan nämnas Möten i monsunen. Sverige och Kina genom tiderna (2019) samt Makt och skönhet – en resa i Europas 1700-tal (2022).