Planering pågår!

Som vanligt så här års håller föreningens styrelse på för fullt med planeringen, både inför innevarande års hösttermin och inför vårterminen 2023, där vi av naturliga skäl inte kommit lika långt.

Hösten 2022

Till hösten blir det tre föreläsningar, precis som vanligt. Föreläsare och ämnen är i princip färdiga och sannolikt kommer följande datum att gälla: 15 september, 27 oktober och 15 november. Men vi återkommer inom kort för mer exakta besked!

Våren 2023

Tre föreläsningar tänker vi oss även då, förstås, även om inga datum (eller föreläsare) är klara ännu! Dessutom blir det förmodligen också någon sorts exkursion, obestämt när, vart och i vilken form dock. Inget spikat om detta ännu alltså, men har du förslag på lämpliga eller efterlängtade resmål så hör av dig!

I övrigt uppmanar vi alla att då och då kika in antingen här eller på vår Facebook-sida, så får ni snart veta mera.