Husebyfröken – Några nedslag i Florence Stephens liv

Tid och plats: Kl 18.00, Tisdag 16 november, Atriumsalen, Utvandrarnas hus

Erik Wångmar

Erik Wångmar, historiker vid Linnéuniversitetet, föreläser med utgångspunkt från sin senaste bok Husebyfröken – En studie om Florence Stephens 1881-1979 (2020), som är en historisk undersökning som till stor del baseras på otryckt källmaterial. Florence Stephens blev en rikskänd person när hon 1957 på egen begäran begärdes omyndigförklarad. Godset Husebys ekonomi var då i allvarlig kris och hade förvärrats av att dess förvaltare ägnat sig åt ekonomisk brottslighet. År 1976 upphörde hennes omyndigförklaring och hon fick en ”god man” att bistå henne i ekonomiska frågor. Florence Stephens avled 1979 vid 97 års ålder.

OBS: 60 platser (enligt principen “först till kvarn”). Vi planerar för en “vanlig” föreläsning, på plats i Utvandrarnas hus, men vi följer naturligtvis utvecklingen vad vad gäller pandemin, och blir det nödvändigt så kommer denna att – i likhet med den gångna våren – istället bli en digital föreläsning. Detta kommer i så fall att meddelas via mail, Facebook och på föreningens webbplats. Och på grund av det begränsade antalet platser behöver man även denna gång anmäla sig till ordförande Stefan Höjelid – antingen via telefon (070 28 29 699) eller mail (stefan.hojelid@lnu.se).