Magnus Gabriel De la Gardies makalösa historia

Med utgångspunkt i en nyskriven biografi om Magnus Gabriel De la Gardie får vi lyssna till ett föredrag av Peter Ullgren om den svenska aristokratiska kulturens mest lysande era. Det handlar bl a om slottsbyggande, krig, lyxkonsumtion och internationella maktanspråk. Alltsammans i det Sverige som under 1600-talet ville förvandla Östersjön till ett helsvenskt innanhav.

Onsdagen den 16 mars
Växjö stadsbibliotek, Galaxen, kl. 19.00

Program våren 2016 klart!

Äntligen! Programmet är nu klart för vårens kunskapstörstande. Den 12 februari föreläser Maja Hagerman om Rasbiologens gåta. Det finns möjlighet för alla medlemmar att delta på en festligare supé med fortsatt umgänge och diskussion.

Magnus Gabriel De la Gardies makalösa historia når Växjö den 16 mars med Peter Ullgren. Dragkampen om Europa är tema den 7 april. då Stefan Höjelid föreläser.

Hela programmet kan hämtas här: Våren 2016

Varmt välkomna!

Agneta Horn – ett liv i trettioåriga krigets skugga

Föreläsning onsdagen den 25 november Galaxen, Stadsbiblioteket, kl. 19.00 av Karin Milles, docent i svenska vid Södertörns högskola

Agneta Horn fick ett mycket dramatiskt liv. Som barnbarn till Axel Oxenstierna och dotter till en härförare levde hon mitt i händelsernas centrum – i såväl slottens salar som i krigets leriga diken. Hon drabbades hårt av livet men var samtidigt envis och viljestark, och hon kämpade hårt för självbestämmande i en tid då en kvinnas liv var oerhört kringskuret.

Agneta Horn hade mycket väl kunnat för-svinna in i historiens dimmor – om hon inte hade tagit det för sin tid ovanliga beslutet att skriva ner berättelsen om sitt liv. Hennes memoarer är ett unikt tidsdokument och en gripande skildring av ett fascinerande livsöde.

Agneta Horn – Ett liv i trettioåriga krigets skugga

Arrangeras i samarbete med Växjö Stadsbibliotek.

 

Linnéföreläsningar

Välkommen till en kväll i vetenskapsmannen, entreprenören och pedagogen Carl von Linnés anda.

Carl von Linné är en förebild för Linnéuniversitetet på många sätt. Genom sin nyfikenhet och nytänkande banade han väg för helt nya vetenskapliga idéer.

Med föreläsningsserien Linnéföreläsningar vill vi föra vidare Linnés anda och hans banbrytande, gränsöverskridande och kunskapssökande natur.

Tid: 27 oktober 2015

Plats: Karolinerhuset, Växjö

Ingen föranmälan. Alla välkomna!

18.00
Inledning
Peter Aronsson, dekan för Fakulteten för konst och humaniora
Utdelning av makarnas Hallenblads stipendium
Mie Jernbeck, ordförande för Linnéakademiens forskningsstiftelse

ca 18.20
Vad skulle Linné säga i Paris?
Björn Zethraeus, professor i bioenergiteknik

ca 18.40
Att ordna världen – om klassifikation och makt förr och nu
Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
Kort bensträckare.

ca 19.10
Environmental social sciences for a sustainable world
Giangiacomo Bravo, professor i sociologi

ca 19.30
Om läkemedel som användes under Carl von Linné tid som läkare
Christer Berg, adjunkt i farmaci

ca 19.50
Norrland som koloni och utopi. Föreställningar om Norrland i litteraturen
Peter Forsgren, professor i litteraturvetenskap

Svenska emigranter och indianer

Torsdagen den 29 oktober

Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 19.00

Svenska emigranter och nord-amerikanska indianer – samtidiga historier från Karl-Oskar och Kristina till Indianklubben

Gunlög Fur, professor i historia

I samband med den stora utvandringen från mitten av 1800-talet blev svenskar mer eller mindre medvetet redskap för två nationers koloniala expansion västerut över den Nordamerikanska kontinenten, vilken kostade hundratusentals liv och tvingade flera hundra urfolksnationer på flykt, ofta i sitt eget land. Men trots att det skrivits hyllmeter om den svenska, och övriga nordiska, emigrationen, nämns detta sällan eller aldrig. Det är som om alla dessa utvandrare aldrig mötte indianer, trots att de ofta befann sig samtidigt på samma platser. Varför skrivs det så försvinnande lite om möten, kontakter och samtidigheter mellan svenskar och amerikanska urfolk?

Glasrikets uppgång och fall

Hela höstens program som det sänds ut till medlemmar finns att ladda ner här: HT2015.

Sweden_road_sign_I2.svg

Onsdagen den 16 september, Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 19.00
Den småländska glasbruksregionens uppgång och fall

Olle Krantz, professor em, ekonomisk historia, Umeå universitet

Etableringen av den småländska glasbruksregionen under andra hälften av 1800-talet och dess orsaker diskuteras. Sedan berörs utvecklingen av glashanteringens konstindustriella inriktning under 1900-talets första hälft. Slutligen behandlas nedgångsperioden från 1960-talet då bruksnedläggningar blev legio och försöken att hejda dem verkningslösa.

Arrangeras i samarbete med Kulturparken Småland.

Världsarvets Öland – exkursion 9 maj 2015

Vi gör en resa till Världsarvets Öland: Fornborgar, runstenar, fattigbefolkning på alvarsmark, folkliga konstnärer i ett kulturlandskap i den vackraste vårtiden. Avresa från Domkyrkan kl 8.00 med återkomst 18. Ta med matsäck för både fika och lunch och något att sitta på. Vi hoppas på fint väder men får vara beredda på en kylig vårdag. Öland Spirar denna helg
Ansvariga ciceroner för resan är Peter Aronsson och Martin Hansson.

På väg mot Öland får vi en inramning med översikt över Ölands historia och något om Kalmar, innan vi lämnar fastlandet för vårt första stopp, Karlevistenen. Dess fantasieggande text bildar bakgrund till förmiddagskaffet. Vi fortsätter söderut på västra sidan och lär mer om vad ett Världsarv är. Vid Degerhamn är det Södra brukets vackra bostadslängor och lämningarna från industrihistorien som blir nästa besöksmål.
På väg mot Ottenby passeras radbyar och Kungsgården. Vid Ottenby låg under tidig medeltid en ansenlig bosättning med fiskeri som näring. Vi stannar nu för lunch, ser på de arkeologiska lämningarna. Idag är det fågellivet som drar det största intresset till udden. Ornitolog Gösta Friberg blir vår kunniga guide till såväl fågelliv som ornitologins framväxt.

Färden fortsätter på östra sidan genom vackra radbyar. Öland har haft och har idag ett rikt konst och kulturliv. Landskap och ljus fascinerar. Vi stannar vid J.A.G. museet samlar folkligt träsnideri likt Döderhultarens och vi får av konstnären Bodil Magnusson, barnfödd på en granngård, en personlig bild av konstnärskap på Öland.

Fornborgarna sätter sin prägel på landskapet och fantasin i rörelse. Vi får på vägen höra om både Eketorp och Sandby, men stannar till på Gråborg som är den största och en välbevarad centralplats. Här blir det även eftermiddagskaffe och möjlighet att promenera i de vackra ängarna innan resan hem påbörjas. Frågesport på hemresan håller oss alerta!

Priset för resa, föredrag och inträden är 250 kr. Anmäl dig till Margithe Rosander den 27 april mellan kl. 16.00-17.00 på telefon 073-701 13 94.