Vandringar i Viborg

Torsdag 27 oktober kl 18.00 – Atriumsalen, Utvandrarnas Hus

Anders Fröjmark. Foto: Liene Svärd

År 1293 lät stormannen Tyrgils Knutsson uppföra borgen Viborg, belägen i den östligaste utkanten av det dåvarande svenska riket. I borgens skugga växte en stad fram, som trots sin rika historia är ganska okänd för de flesta svenskar. Viborg har genomgått skiftande öden: svensk, finsk och rysk tillhörighet, en gränsstad som varit plats för både kulturmöten och krig. Staden präglas av arkitektoniska minnesmärken från flera epoker. Många har skadats i krigen, men förvånansvärt mycket finns kvar eller har rekonstruerats. Återuppbyggnaden pågår fortfarande.

Anders Fröjmark är docent i historia vid Linnéuniversitetet med inriktning på svensk och nordisk medeltid.

För tillträde till höstens föreläsningar gäller att du antingen är medlem i föreningen (200 kr per person och år) eller att du löser enskild avgift (60 kr) vid respektive tillfälle.

Det Habsburgska rikets framväxt – med nedslag i Maria Theresias och Franz Josefs tid

Bild

Tisdag 15 november, kl 18.00 – Atriumsalen, Utvandrarnas hus

Jenny Öhman Henån. Foto: Privat

Efter en kort introduktion av Habsburgerrikets framväxt, kommer denna föreläsning att fokusera på två av detta rikes mest intressanta personligheter. Först Maria Theresia (1770-1780), en av det europeiska 1700-talets flera kvinnliga absoluta härskarinnor. Enligt historiker var det tack vare hennes många reformer som Habsburgmonarkin överlevde ända fram till första världskriget. Därefter Franz Joseph (1830-1916), som med praktfulla byggnadsverk gör sin residensstad Wien till en betydande centraleuropeisk metropol och till ett centrum i en stor mångnationell stat.

Kvällens föreläsare Jenny Öhman Henån är lärare, författare och forskare med inriktning på bland annat trettioåriga kriget och det Habsburgska riket. Hon avlade sin doktorsexamen vid universitetet i Wien och är för närvarande bosatt i Sverige (Uddevalla), och flitigt anlitad föreläsare som till vardags arbetar som lärare på Henåns skola på Orust.