Drottning Victoria (1862-1930) – vem var hon?

Tid och plats: tisdagen den 13 april, kl. 19.00 – Online via plattformen Zoom

Mårten Hougström (foto: privat)

Mårten Hougström, ordförande i Livrustkammarens Vänner, berättar om drottning Victoria av Baden, hennes uppväxt och familj liksom om hennes liv som Sveriges drottning och Gustaf V:s gemål.

”Föreläsning online” – hur går det till?

De digitala föreläsningarna under våren 2021 är gratis. Vill du ha information om hur Zoom fungerar? Skicka då ett mail till föreningens ordförande Stefan Höjelid (stefan.hojelid@lnu.se). Någon timma före föreläsningen kommer det dels en länk till ett ”rum” i mötesplattformen Zoom, dels instruktioner för hur det hela går till – och sedan är det bara att klicka sig vidare!

Välkommen!

Ilska desperation och lömska försåt – våldsamma kvinnor i 1800-talets Sverige

Tid och plats: torsdagen den 18 mars 2021 kl. 19.00 – online via plattformen Zoom

Välkommen till en föreläsning av historikerna Marie Eriksson och Roddy Nilsson, som tar sin utgångspunkt i boken Ilska desperation och lömska försåt – våldsamma kvinnor i 1800-talets Sverige, som utkom under hösten 2020 och sedan dess också hunnit med att nomineras som Årets bok om svensk historia!

Kvällens föreläsare: Marie Eriksson och Roddy Nilsson (foto: Johannes Nilsson)
Foto (beskuret): Johannes Rydström

I boken tar författarna ett grundligt grepp om kvinnors våldsbrottslighet på 1800-taleten tid av omfattande samhällsförändring. Vad drev kvinnorna till att begå våldsdåd? Vilka former tog sig våldet och mot vilka riktades det? Särskilt belyses allvarliga brott som mord och misshandel, men även våld mot den egna kroppen som självmord eller aborter.

Marie Eriksson är lektor vid Linnéuniversitetet och har tidigare även varit ordförande för Historiska föreningen i Kronobergs län och Roddy Nilsson är professor vid Göteborgs universitet samt ingår i styrelsen för nämnda förening. Den aktuella boken har sitt ursprung i ett gemensamt forskningsprojekt som blev klart för ungefär ett år sedan.

”Föreläsning online” – hur går det till?

De digitala föreläsningarna under våren 2021 är gratis. Vill du ha information om hur Zoom fungerar? Skicka då ett mail till föreningens ordförande Stefan Höjelid (stefan.hojelid@lnu.se). Någon timma före föreläsningen kommer det dels en länk till ett ”rum” i mötesplattformen Zoom, dels instruktioner för hur det hela går tilloch sedan är det bara att klicka sig vidare!

Välkommen!

Årsmöte 2021

Historiska föreningens medlemmar kallas härmed till ett digitalt årsmöte torsdagen den 18 februari kl. 18.00!

Handlingar till årsmötet samt instruktioner kring hur man använder mötesplattformen Zoom skickas ut via mejl inom kort. Om du inte redan gjort det, glöm inte att skicka in din mejladress till föreningens ordförande under adress stefan.hojelid@lnu.se

Välkommen att delta!

Vad händer under våren 2021?

Bild

Efter förra årets vedermödor hade vi verkligen hoppats att kunna göra en nystart under våren 2021, med ett nytt och fullmatat program bestående av en rad spännande föreläsningar … men så blev det inte, eftersom pandemin fortfarande håller sitt grepp om såväl vår vardag som vårt kulturella liv.

Dock kommer vi i Historiska föreningen i Kronobergs län att ändå försöka komma igång med åtminstone lite verksamhet redan nu under våren, i väntan på att vi småningom kan ”köra som vanligt” igen.

Digitalt årsmöte och (åtminstone en) digital föreläsning

Just nu pågår en viss digitalisering av Historiska föreningen, dels i form av att vi försöker ordna ett digitalt medlemsregister – i betydelsen att vi också har epost-adresser till så många medlemmar som möjligt – och dels att föreningens årsmöte kommer att bli ett digitalt sådant.

Datum för årsmötet är torsdagen den 18 februari kl 18.00, och platsen/formen för detsamma kommer alltså att vara online och vi kommer denna gång att använda oss av mötesplattformen Zoom. Alla som vill deltaga i årsmötet måste således meddela oss sin epost-adress så att vi kan bjuda in till detsamma – och detta behövs även för att du senare i vår skall kunna följa de föreläsningar som vi planerar (se nedan). Så snabbt som bara möjligt skickar du därför din epost-adress till följande adress: stefan.hojelid@lnu.se

Marie Eriksson & Roddy Nilsson: Ilska, desperation och lömska försåt (ny bok)

Vår plan om att försöka få till ett ”omtag” på det ursprungliga programmet för våren 2020, har av olika skäl fått skjutas på ytterligare. Istället kommer vi att försöka få till åtminstone en digital föreställning under våren 2021. Bestämt nu är att vi någon gång i mars skall få en online-föreläsning av Marie Eriksson och Roddy Nilsson som kommer att tala med utgångspunkt från den nyutkomna boken Ilska, desperation och lömska försåt: våldsamma kvinnor i 1800-talets Sverige. Marie Eriksson har tidigare varit ordförande i föreningen, och är till vardags universitetslektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Roddy Nilsson, är vice ordförande i föreningen och professor i historia vid Göteborgs universitet.

Eventuellt blir det även en digital föreläsning i april men detta får vi också återkomma till. Information om exakta datum kommer att i god tid läggas ut på vår hemsida och kommuniceras via mejl (till alla som meddelat sin mailadress).

Medlemsavgiften

Alla som under 2020 betalat medlemsavgift till föreningen får självklart sitt medlemskap förlängt med hela kalenderåret 2021! Om du redan fått ett medlemskort är det därför bara att skriva dit 2021 någonstans på kortet, och för dig som inte betalt avgift för 2020 men som önskar bli medlem i vår förening under 2021 gäller att du kan betala in 200 kr på Plusgiro 436 72 14 – 6.

Tips för egen läsning

Såsom ytterligare en del i vår digitalisering har vi i styrelsen också bestämt oss för att vi från och med nu, då och då, kommer att försöka lämna lite tips på böcker och andra resurser med historisk inriktning till alla våra medlemmar.  Som en liten start på detta finns nu ett par boktips under menyn ”Länkar och tips” (se ovan), fler kommer att följa efter hand.