Systrarna på Huseby

Malin LennartssonKl. 18.00, tisdagen den 25 september, Galaxen, Växjö stadsbibliotek

Malin Lennartsson, historiker

Fröken på Huseby är bekant för många. Men det fanns flera fröknar på Huseby en gång i tiden. Systrarna Florence, Mary och Maggie växte upp med de bästa förutsättningar vad gäller ekonomi, sociala förbindelser och nätverk. Deras pappa var Indienfarare och riksdagsman, deras mor var societetskvinna med goda kontakter med kungahuset. Systrarnas liv blev kanske inte såsom deras föräldrar hoppats då de föddes i början av 1880-talet, men deras liv blev långa och vi kan få kunskap om systrarna genom de hundratals, ja tusentals brev som de skrev och som skrevs till dem. Om resor, nöjen och visiter; om decennielånga romantiska relationer som mest utspelade sig i brev, om äktenskap och skilsmässa. Om sjukdomar och om svårigheten i att hitta en mening i tillvaron, men också om det som ger glädje och mening åt livet.

Föreläsningen presenteras i samarbete med Växjö stadsbibliotek.

1918 – året då Sverige blev Sverige

Per T POhlssonKl. 18.00, tisdagen den 16 oktober 2018, Galaxen, Växjö stadsbibliotek

Journalisten och författaren Per T Ohlsson presenterar sin senaste bok som handlar om det kanske mest dramatiska året i Sveriges historia. Världskrig, revolutioner och inbördeskrig. I Sverige livsmedelsbrist med ransoneringar men också rösträttsstrid på
tröskeln till en ny tid.

Föreläsningen ges i samarbete med Växjö stadsbibliotek och föreningen Bibliotekets vänner. Entré: 100 kr, men fritt inträde för medlemmar i någon av de båda föreningarna.

Gunnar Olof Hyltén- Cavallius – föreningsmänniska, ämbetsman och privatperson i en föränderlig värld

Håkan NordmarkKl. 18.00, Torsdagen den 15 november 2018, Atriumsalen, Utvandrarnas hus

Håkan Nordmark är välkänd för de flesta av medlemmarna i Historiska föreningen i Kronobergs län, eftersom han både varit föreningens sekreterare och ordförande och dessutom planerat och lett ett otal av dess exkursioner. Numera är han antikvarie vid Smålands museum/Kulturparken Småland och ikväll är han för första gången gäst och föreläsare och vi kommer att guidas genom 1800-talets värld med Sverige i fokus och Gunnar Olof Hyltén-Cavallius som den röda tråden. Han var på sin tid en känd ämbetsman, oerhört föreningsaktiv och välkänd privatforskare. I år är det 200 år sedan han föddes och 150 år sedan hans banbrytande Wärend och Wirdarne färdigställdes och gavs ut. Dessutom fyller hans skapelse Smålands museum 151 år.

Föreläsningen är ett samarbete med Kulturparken Småland och i samband med densamma kommer vi att med tal och mingel fira föreningens fyrtioårsjubileum! Platsen för detta blir Orgelsalen på Kulturparken Småland.

Vid samma tillfälle kommer det också att finnas möjlighet att införskaffa Lars-Olof Larssons då nyutkomna bok om Huseby (boken släpps i november).

Och sist och slutligen kommer vi att tillkännage namnen på årets stipendiater (de stipendier som utlystes tidigare i år)!

Stipendier att söka!

Historiska föreningen i Kronobergs län utlyser härmed 1-2 stipendier à 10 000 kr för utforskandet av småländsk historia. Vi vänder oss företrädesvis till studenter på avancerad nivå i ämnena historia och arkeologi, doktorander i samma ämnen och privatforskare.
Stipendiet är avsett att täcka utgifter i samband med materialinsamling (resor, övernattning, bokinköp och liknande). Redovisning sker i efterhand, senast den 30 juni 2020.
Ansökan i form av en enkel projektbeskrivning på högst två sidor i digital form eller pappersform ställs senast den 1 september 2018 till föreningens ordförande:

Stefan Höjelid
Kungsgatan 19 D
352 31 Växjö

E-post: stefan.hojelid@lnu.se
Telefon: 070 28 29 699

Information om föreningens verksamhet finns på www.historiskakronoberg.se

Klicka här för att ladda ner denna utlysning som pdf

Furste av Norden: Kristian Tyrann

Erik Petersson, historikerKl. 19.00, torsdagen den 15 februari 2018, Sal Wicksell, Linnéuniversitetet, Växjö

Erik Petersson, historiker

Vi känner alla till Kristian Tyrann, den danske kung som står bakom Stockholms blodbad år 1520. Men vem var personen Kristian II? Den tid han levde i var kort sagt en mycket komplex tid, präglad av lojaliteter och svek, av allianser och komplotter och inte minst av kampen för eller emot unionen mellan de nordiska länderna. Som kung träder Kristian in på scenen år 1502, endast 21 år gammal: hans ambition var att förändra Norden, att genom lagstiftning och handel ge borgare och bönder mer att säga till om och att genom dem utmana både adeln och kyrkan…

I samarbete med Linnéuniversitetet.

Bland boktjuvar och konstplundrare

Anders Rydell, författare och journalistKl. 19.00, tisdagen den 13 mars 2018, Atriumsalen, Utvandrarnas hus (Kulturparken Småland)

Anders Rydell, författare och journalist

Under andra världskriget genomförde naziregimen den största plundringsoperationen i världshistorien. Anders Rydell har i sina böcker Plundrarna (2013) och Boktjuvarna (2015) undersökt plundringen av konst, bibliotek och arkiv. Böckerna har översatts till 19 språk. I sin föreläsning kommer han att berätta om de ideologiska motiven bakom plundringsverksamheten och hur denna kan beskrivas som en del av Förintelsen.

I samarbete med Kulturparken Småland.

Jerusalem & jag

Anita Goldman, författare och journalistKl. 19.00, torsdagen den 26 april 2018, Galaxen, Växjö stadsbibliotek

Anita Goldman, författare och journalist

I sin nya bok Jerusalem & jag (2017) berättar Anita Goldman om sitt personliga förhållande till den heliga staden Jerusalem och boken fick ett mycket positivt mottagande av kritikerna. I en blandning av självbiografi och essä tecknar hon ett annorlunda porträtt av Jerusalem femtio år efter sexdagarskriget, och resultatet har blivit en kärleksförklaring till hebreiskan, till dess poeter, profeter och författare och till dess kvinnliga röster.

Anita Goldman (född 1953) har i många år skildrat israeliskt samhällsliv och israelisk kultur, med betoning på kvinnans ställning i ett mansdominerat samhälle.

I samarbete med Växjö kommun och Växjö stadsbibliotek.

Svensk glasindustri – en etnisk smältdegel

Gunnel HolmérOnsdag den 18 oktober Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 19.00

Svensk glasindustri – en etnisk smältdegel
Gunnel Holmér, historiker

Glasnäringen har alltid mottagit impulser utifrån och har ständigt varit en arena för kulturmöten. Denna föreläsning handlar om 1960-talets stora arbetskraftsinvandring till svenska glasbruk med fokus på Kosta och Surte och dess manuella respektive maskinella tillverkning. Varifrån kom dessa invandrare, vilken var deras bakgrund och fick de arbetsuppgifter likvärdiga med svenskarnas? Gunnel Holmér disputerade våren 2017 på avhandlingen Flaskor på löpande band – arbete och arbetskraftsrekrytering vid Surte glasbruk 1943-1978.

I samarbete med Kulturparken Småland.

En hundraåring med dåligt minne. Finlands historia som vägval

Nils-Eric VillstrandOnsdag den 1 november, Sal Wicksell, Linnéuniversitetet, kl. 19.00

En hundraåring med dåligt minne. Finlands historia som vägval
Nils-Erik Villstrand, professor i historia

Finlands historia skrivs ofta utgående från det nyckel- eller titthål som den 6 december 1917 tillhandahåller. Historien formar sig då till en berättelse om en nationell självständighet som omöjlig att stoppa söker sin väg genom seklerna. Men vad hade hänt, hur skulle framtiden ha format sig, om ett annat alternativ hade valts bland dem som stod till buds? Människor i alla tider delar erfarenheten att framtiden är öppen och en källa till oro – historien är i själva verket ett drama utan manuskript. Nils Erik Villstrand har tillsammans med Petri Karonen redigerat boken Öppet fall. Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017, som utkom sommaren 2017.

Sov lilla barn – annars kommer svensken och tar dig!

Ulrika KärnborgTisdag den 14 november Galaxen, Stadsbiblioteket, kl. 19.00

Sov lilla barn – annars kommer svensken och tar dig!
Ulrika Kärnborg, författare, dramatiker, journalist

Det är tidigt 1600-tal. Sverige är en nymornad nationalstat som går in i krig på utmattande krig. Medan adeln och krigarna berikar sig, svälter befolkningen och skogarna är fulla av troll och oknytt. Mitt i allt detta står Axel Oxenstierna, mannen bakom det moderna nationsbygget, Gustav II Adolfs kompanjon och personlige vän, den blivande drottningen Kristinas mentor och lärare. Med utgångspunkt i romanerna Saturnus tecken (2016) och Lejonburen (utkommer 2018) berättar Ulrika Kärnborg om en av de mest spännande epokerna i svensk historia.

I samarbete med Växjö stadsbibliotek.