Putins historiebruk: Utgrävningar i Rysslands historia

Torsdag 15 september kl 18.00 – Atriumsalen, Utvandrarnas Hus

I Putins och Rysslands krig mot Ukraina är historia ett skarpeggat vapen, inte minst för att rättfärdiggöra attacken mot grannlandet. När man vänder sig om efter historia gör man det inte godtyckligt och planlöst utan i enlighet med etablerade historiekulturella mönster. Föreläsningen kommer att gräva ut och blottlägga de viktigaste skikten i den ryska historiekulturella myllan, och visa hur dessa skikt tas i bruk idag för både krigiska och andra syften.

Klas-Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet, har inom internationell samtidshistoria bland annat östeuropeisk historia med inriktning på Ryssland och Kaukasusområdet som ett av sina specialområden.

För tillträde till höstens föreläsningar gäller att du antingen är medlem i föreningen (200 kr per person och år) eller att du löser enskild avgift (60 kr) vid respektive tillfälle.

Vandringar i Viborg

Torsdag 27 oktober kl 18.00 – Atriumsalen, Utvandrarnas Hus

Anders Fröjmark. Foto: Liene Svärd

År 1293 lät stormannen Tyrgils Knutsson uppföra borgen Viborg, belägen i den östligaste utkanten av det dåvarande svenska riket. I borgens skugga växte en stad fram, som trots sin rika historia är ganska okänd för de flesta svenskar. Viborg har genomgått skiftande öden: svensk, finsk och rysk tillhörighet, en gränsstad som varit plats för både kulturmöten och krig. Staden präglas av arkitektoniska minnesmärken från flera epoker. Många har skadats i krigen, men förvånansvärt mycket finns kvar eller har rekonstruerats. Återuppbyggnaden pågår fortfarande.

Anders Fröjmark är docent i historia vid Linnéuniversitetet med inriktning på svensk och nordisk medeltid.

För tillträde till höstens föreläsningar gäller att du antingen är medlem i föreningen (200 kr per person och år) eller att du löser enskild avgift (60 kr) vid respektive tillfälle.

Det Habsburgska rikets framväxt – med nedslag i Maria Theresias och Franz Josefs tid

Bild

Tisdag 15 november, kl 18.00 – Orgelsalen, Kulturparken Småland

Jenny Öhman Henån. Foto: Privat

Efter en kort introduktion av Habsburgerrikets framväxt, kommer denna föreläsning att fokusera på två av detta rikes mest intressanta personligheter. Först Maria Theresia (1770-1780), en av det europeiska 1700-talets flera kvinnliga absoluta härskarinnor. Enligt historiker var det tack vare hennes många reformer som Habsburgmonarkin överlevde ända fram till första världskriget. Därefter Franz Joseph (1830-1916), som med praktfulla byggnadsverk gör sin residensstad Wien till en betydande centraleuropeisk metropol och till ett centrum i en stor mångnationell stat.

Kvällens föreläsare Jenny Öhman Henån är lärare, författare och forskare med inriktning på bland annat trettioåriga kriget och det Habsburgska riket. Hon avlade sin doktorsexamen vid universitetet i Wien och är för närvarande bosatt i Sverige (Uddevalla), och flitigt anlitad föreläsare som till vardags arbetar som lärare på Henåns skola på Orust.

För tillträde till höstens föreläsningar gäller att du antingen är medlem i föreningen (200 kr per person och år) eller att du löser enskild avgift (60 kr) vid respektive tillfälle.
OBS! Till denna höstens sista föreläsning finns endast ett begränsat antal platser – 80 stycken totalt! – och för att fördela dessa så rättvist som möjligt gäller denna gång obligatorisk föranmälan enligt principen “först till kvarn…”! Anmälan görs till föreningens ordförande Stefan Höjelid, antingen via telefon (070 28 29 699) eller mail (stefan.hojelid@lnu.se). Eventuella förändringar kommer att kommuniceras via mejl, på hemsidan och på Facebook.