En bortglömd tusenårig historia

Onsdagen den 14 september, Galaxen, Växjö stadsbibliotek, kl. 19.00

En bortglömd tusenårig kvinnotradition

Margareta Skantze, författare m.m., Lyckeby

År 1397 skapade drottning Margareta den nordiska unionen. Hon inspirerades av en lång tradition av visionära kvinnor som kämpat för en värld utan krig, en värld av omsorg för de ”fattiga och elända”, bland dem Radegunda av Poitiers, Eleonora av Akvitanien, Ingegerd av Kiev, Hildegard av Bingen och Heliga Birgitta. Margareta Skantze har bl a författat boken Drottning Margaretas historia (2015), och de historiska dramerna Mor Dacke (1990) och Hjärtats tysta sång (2000).

Ett samarrangemang med Växjö stadsbibliotek.

Magnus Gabriel De la Gardies makalösa historia

Med utgångspunkt i en nyskriven biografi om Magnus Gabriel De la Gardie får vi lyssna till ett föredrag av Peter Ullgren om den svenska aristokratiska kulturens mest lysande era. Det handlar bl a om slottsbyggande, krig, lyxkonsumtion och internationella maktanspråk. Alltsammans i det Sverige som under 1600-talet ville förvandla Östersjön till ett helsvenskt innanhav.

Onsdagen den 16 mars
Växjö stadsbibliotek, Galaxen, kl. 19.00

Program våren 2016 klart!

Äntligen! Programmet är nu klart för vårens kunskapstörstande. Den 12 februari föreläser Maja Hagerman om Rasbiologens gåta. Det finns möjlighet för alla medlemmar att delta på en festligare supé med fortsatt umgänge och diskussion.

Magnus Gabriel De la Gardies makalösa historia når Växjö den 16 mars med Peter Ullgren. Dragkampen om Europa är tema den 7 april. då Stefan Höjelid föreläser.

Hela programmet kan hämtas här: Våren 2016

Varmt välkomna!

Agneta Horn – ett liv i trettioåriga krigets skugga

Föreläsning onsdagen den 25 november Galaxen, Stadsbiblioteket, kl. 19.00 av Karin Milles, docent i svenska vid Södertörns högskola

Agneta Horn fick ett mycket dramatiskt liv. Som barnbarn till Axel Oxenstierna och dotter till en härförare levde hon mitt i händelsernas centrum – i såväl slottens salar som i krigets leriga diken. Hon drabbades hårt av livet men var samtidigt envis och viljestark, och hon kämpade hårt för självbestämmande i en tid då en kvinnas liv var oerhört kringskuret.

Agneta Horn hade mycket väl kunnat för-svinna in i historiens dimmor – om hon inte hade tagit det för sin tid ovanliga beslutet att skriva ner berättelsen om sitt liv. Hennes memoarer är ett unikt tidsdokument och en gripande skildring av ett fascinerande livsöde.

Agneta Horn – Ett liv i trettioåriga krigets skugga

Arrangeras i samarbete med Växjö Stadsbibliotek.

 

Linnéföreläsningar

Välkommen till en kväll i vetenskapsmannen, entreprenören och pedagogen Carl von Linnés anda.

Carl von Linné är en förebild för Linnéuniversitetet på många sätt. Genom sin nyfikenhet och nytänkande banade han väg för helt nya vetenskapliga idéer.

Med föreläsningsserien Linnéföreläsningar vill vi föra vidare Linnés anda och hans banbrytande, gränsöverskridande och kunskapssökande natur.

Tid: 27 oktober 2015

Plats: Karolinerhuset, Växjö

Ingen föranmälan. Alla välkomna!

18.00
Inledning
Peter Aronsson, dekan för Fakulteten för konst och humaniora
Utdelning av makarnas Hallenblads stipendium
Mie Jernbeck, ordförande för Linnéakademiens forskningsstiftelse

ca 18.20
Vad skulle Linné säga i Paris?
Björn Zethraeus, professor i bioenergiteknik

ca 18.40
Att ordna världen – om klassifikation och makt förr och nu
Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
Kort bensträckare.

ca 19.10
Environmental social sciences for a sustainable world
Giangiacomo Bravo, professor i sociologi

ca 19.30
Om läkemedel som användes under Carl von Linné tid som läkare
Christer Berg, adjunkt i farmaci

ca 19.50
Norrland som koloni och utopi. Föreställningar om Norrland i litteraturen
Peter Forsgren, professor i litteraturvetenskap

Svenska emigranter och indianer

Torsdagen den 29 oktober

Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 19.00

Svenska emigranter och nord-amerikanska indianer – samtidiga historier från Karl-Oskar och Kristina till Indianklubben

Gunlög Fur, professor i historia

I samband med den stora utvandringen från mitten av 1800-talet blev svenskar mer eller mindre medvetet redskap för två nationers koloniala expansion västerut över den Nordamerikanska kontinenten, vilken kostade hundratusentals liv och tvingade flera hundra urfolksnationer på flykt, ofta i sitt eget land. Men trots att det skrivits hyllmeter om den svenska, och övriga nordiska, emigrationen, nämns detta sällan eller aldrig. Det är som om alla dessa utvandrare aldrig mötte indianer, trots att de ofta befann sig samtidigt på samma platser. Varför skrivs det så försvinnande lite om möten, kontakter och samtidigheter mellan svenskar och amerikanska urfolk?

Glasrikets uppgång och fall

Hela höstens program som det sänds ut till medlemmar finns att ladda ner här: HT2015.

Sweden_road_sign_I2.svg

Onsdagen den 16 september, Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 19.00
Den småländska glasbruksregionens uppgång och fall

Olle Krantz, professor em, ekonomisk historia, Umeå universitet

Etableringen av den småländska glasbruksregionen under andra hälften av 1800-talet och dess orsaker diskuteras. Sedan berörs utvecklingen av glashanteringens konstindustriella inriktning under 1900-talets första hälft. Slutligen behandlas nedgångsperioden från 1960-talet då bruksnedläggningar blev legio och försöken att hejda dem verkningslösa.

Arrangeras i samarbete med Kulturparken Småland.