September: Svenska och småländska företagare i Afrika

Onsdagen den 18 september, Galaxen, Växjö stadsbibliotek, kl. 18.00

Peter Stein (längst t v), civilekonom, och Emil Uddhammar, professor i statsvetenskap

Utgångspunkten för denna föreläsning är Emil Uddhammars och Peter Steins gemensamma bok Svensk företagsamhet i Afrika – från slavhandel till IT-revolution, som behandlar svensk företagsamhet i Afrika söder om Sahara i historia och i nutid. I boken belyses de framsteg som gjorts, men också svårigheter och problem som är förknippade med att verka i Afrika, såsom korruption och andra politiska risker.

Peter Stein är civilekonom och verksam vid Handelshögskolan i Stockholm. Emil Uddhammar är professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Föreläsningen är ett samarrangemang med Växjö Stadsbibliotek.

Oktober: Mysteriet vid Sandby borg

Tisdagen den 22 oktober, Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 18.00

Helena Victor, FD, arkeolog och projektledare vid Sandby borg

Sandby borg på Öland beskrivs ofta som en fridfull oas och en av Sveriges absolut vackraste fornlämningar. Men den rymmer också en massaker i slutet av 400-talet e. Kr. som saknar motstycke i svensk historia. Inte så konstigt då att här flockas nyfikna turister och historieintresserade personer. Enligt Helena Victor är massakern vid Sandby borg ett tydligt exempel på att Öland, liksom många andra platser inom och utanför romerska riket, vid den här tiden tycks ha drabbats av någon form av inbördeskrig i samband med det sönderfallande Västromerska riket. Helena Victor tar i sin föreläsning bland annat upp Sandby borgs nära band med Rom och dess betydelse som en del i ett nätverk av romersk handel.

Föreläsningen sker i samrbete med Kulturparken Småland.

November: Med murslev och svärd – det svenska frimureriet under 1700-talet

Torsdagen den 14 november, Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 18.00

Olle Larsson, historiker, Växjö.

Den 17 mars 1735 hölls den första frimurarsammankomsten i Sverige. Platsen var det Stenbockska palatset på Riddarholmen i Stockholm och sammankomsten leddes av Axel Wrede Sparre som denna kväll gjorde Carl-Gustaf Tessin till frimurare. Sakta men säkert kom sedan frimureriet att sprida sig över landet. Växjös förste frimurare
var sannolikt biskopen Olof Wallquist som anslöt sig till frimurarorden i Stockholm 1781.

Man brukar säga att det moderna frimureriet föddes i London på Johannes Döparens dag den 24 juni 1717, men dess förhistoria är betydligt äldre. Hur kom detta ordenssällskap till Sverige? Hur förhöll sig de svenska frimurarna till kungahuset? Hur utvecklades de olika graderna, och hur såg den politiska och religiösa kontexten ut som detta hemligheternas brödraskap verkade i? Dessa är några av de frågor som kommer att behandlas av kvällens föredragshållare.

Föreläsningen sker i samarbete med Kulturparken Småland.