Stipendier att söka!

Historiska föreningen i Kronobergs län utlyser härmed 1-2 stipendier à 10 000 kr för utforskandet av småländsk historia. Vi vänder oss företrädesvis till studenter på avancerad nivå i ämnena historia och arkeologi, doktorander i samma ämnen och privatforskare.
Stipendiet är avsett att täcka utgifter i samband med materialinsamling (resor, övernattning, bokinköp och liknande). Redovisning sker i efterhand, senast den 30 juni 2020.
Ansökan i form av en enkel projektbeskrivning på högst två sidor i digital form eller pappersform ställs senast den 1 september 2018 till föreningens ordförande:

Stefan Höjelid
Kungsgatan 19 D
352 31 Växjö

E-post: stefan.hojelid@lnu.se
Telefon: 070 28 29 699

Information om föreningens verksamhet finns på www.historiskakronoberg.se

Klicka här för att ladda ner denna utlysning som pdf

Furste av Norden: Kristian Tyrann

Erik Petersson, historikerKl. 19.00, torsdagen den 15 februari 2018, Sal Wicksell, Linnéuniversitetet, Växjö

Erik Petersson, historiker

Vi känner alla till Kristian Tyrann, den danske kung som står bakom Stockholms blodbad år 1520. Men vem var personen Kristian II? Den tid han levde i var kort sagt en mycket komplex tid, präglad av lojaliteter och svek, av allianser och komplotter och inte minst av kampen för eller emot unionen mellan de nordiska länderna. Som kung träder Kristian in på scenen år 1502, endast 21 år gammal: hans ambition var att förändra Norden, att genom lagstiftning och handel ge borgare och bönder mer att säga till om och att genom dem utmana både adeln och kyrkan…

I samarbete med Linnéuniversitetet.

Bland boktjuvar och konstplundrare

Anders Rydell, författare och journalistKl. 19.00, tisdagen den 13 mars 2018, Atriumsalen, Utvandrarnas hus (Kulturparken Småland)

Anders Rydell, författare och journalist

Under andra världskriget genomförde naziregimen den största plundringsoperationen i världshistorien. Anders Rydell har i sina böcker Plundrarna (2013) och Boktjuvarna (2015) undersökt plundringen av konst, bibliotek och arkiv. Böckerna har översatts till 19 språk. I sin föreläsning kommer han att berätta om de ideologiska motiven bakom plundringsverksamheten och hur denna kan beskrivas som en del av Förintelsen.

I samarbete med Kulturparken Småland.

Jerusalem & jag

Anita Goldman, författare och journalistKl. 19.00, torsdagen den 26 april 2018, Galaxen, Växjö stadsbibliotek

Anita Goldman, författare och journalist

I sin nya bok Jerusalem & jag (2017) berättar Anita Goldman om sitt personliga förhållande till den heliga staden Jerusalem och boken fick ett mycket positivt mottagande av kritikerna. I en blandning av självbiografi och essä tecknar hon ett annorlunda porträtt av Jerusalem femtio år efter sexdagarskriget, och resultatet har blivit en kärleksförklaring till hebreiskan, till dess poeter, profeter och författare och till dess kvinnliga röster.

Anita Goldman (född 1953) har i många år skildrat israeliskt samhällsliv och israelisk kultur, med betoning på kvinnans ställning i ett mansdominerat samhälle.

I samarbete med Växjö kommun och Växjö stadsbibliotek.

Svensk glasindustri – en etnisk smältdegel

Gunnel HolmérOnsdag den 18 oktober Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 19.00

Svensk glasindustri – en etnisk smältdegel
Gunnel Holmér, historiker

Glasnäringen har alltid mottagit impulser utifrån och har ständigt varit en arena för kulturmöten. Denna föreläsning handlar om 1960-talets stora arbetskraftsinvandring till svenska glasbruk med fokus på Kosta och Surte och dess manuella respektive maskinella tillverkning. Varifrån kom dessa invandrare, vilken var deras bakgrund och fick de arbetsuppgifter likvärdiga med svenskarnas? Gunnel Holmér disputerade våren 2017 på avhandlingen Flaskor på löpande band – arbete och arbetskraftsrekrytering vid Surte glasbruk 1943-1978.

I samarbete med Kulturparken Småland.

En hundraåring med dåligt minne. Finlands historia som vägval

Nils-Eric VillstrandOnsdag den 1 november, Sal Wicksell, Linnéuniversitetet, kl. 19.00

En hundraåring med dåligt minne. Finlands historia som vägval
Nils-Erik Villstrand, professor i historia

Finlands historia skrivs ofta utgående från det nyckel- eller titthål som den 6 december 1917 tillhandahåller. Historien formar sig då till en berättelse om en nationell självständighet som omöjlig att stoppa söker sin väg genom seklerna. Men vad hade hänt, hur skulle framtiden ha format sig, om ett annat alternativ hade valts bland dem som stod till buds? Människor i alla tider delar erfarenheten att framtiden är öppen och en källa till oro – historien är i själva verket ett drama utan manuskript. Nils Erik Villstrand har tillsammans med Petri Karonen redigerat boken Öppet fall. Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017, som utkom sommaren 2017.

Sov lilla barn – annars kommer svensken och tar dig!

Ulrika KärnborgTisdag den 14 november Galaxen, Stadsbiblioteket, kl. 19.00

Sov lilla barn – annars kommer svensken och tar dig!
Ulrika Kärnborg, författare, dramatiker, journalist

Det är tidigt 1600-tal. Sverige är en nymornad nationalstat som går in i krig på utmattande krig. Medan adeln och krigarna berikar sig, svälter befolkningen och skogarna är fulla av troll och oknytt. Mitt i allt detta står Axel Oxenstierna, mannen bakom det moderna nationsbygget, Gustav II Adolfs kompanjon och personlige vän, den blivande drottningen Kristinas mentor och lärare. Med utgångspunkt i romanerna Saturnus tecken (2016) och Lejonburen (utkommer 2018) berättar Ulrika Kärnborg om en av de mest spännande epokerna i svensk historia.

I samarbete med Växjö stadsbibliotek.

Hemming Gadh – Vasatidens gudfader

Torsdagen den 16 mars, Galaxen, Växjö stadsbibliotek, kl. 19.00

Hemming Gadh – Vasatidens gudfader
David Lindén, historiker

David Lindén bok Hemming Gadh – Vasatidens gudfader, handlar om Sveriges kanske mest skandalomsusade präst. Hemming Gadh var katolsk biskop, krigare och diplomat och kände sig lika hemma i Vatikanens korridorer som i Smålands skogar. Han disputerade i kyrkorätt i Rom, var en effektiv propagandamakare, tillverkade sitt eget krut och kunde svära på italienska. Samtidigt berättas historien om det medeltida Sverige, när grunden för vår nationalstat lades, om tidens krig och härskande elit.

I samarbete med Växjö stadsbibliotek.

Kvinnor i strid

Fredagen den 10 februari, Sal Wicksell, Linnéuniversitetet, kl. 19.00

Kvinnor i strid
Anna Larsdotter, journalist och författare

I traditionell militärhistoria har kvinnor ofta varit osynliga. Men naturligtvis finns de där, bara vi lyfter blicken. Anna Larsdotter, författare och tidigare chefredaktör för tidskriften Militär Historia, berättar om piloter, soldater, sjukvårdare och andra kvinnliga krigsdeltagare från 1600-tal till 1900-tal. Med sin nya bok Kvinnor i strid vill hon ge nya perspektiv på såväl kvinnohistoria som militärhistoria.

Föreläsningen följer direkt efter föreningens årsmöte som börjar kl. 18.00! Plats: Linnéuniversitetet, sal K1050.