Makt och skönhet – en resa i 1700-talets Europa

Torsdag 16 november, kl 18.00. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

Ingemar Ottosson, Tokyo

Med Ingemar Ottossons hjälp återvänder vi till en epok som ju brukar kallas för upplysningstiden och ha ett starkt fokus på Paris och tidens filosofer. Men här erbjuds vi ett annat perspektiv, nämöigen ett upplyst förnuft som konkurrerar med känsloutbrott, och istället för Paris möter vi Venedig, London och en rad övriga metropoler.  

Ingemar Ottosson är verksam som professor vid Meiji University, Tokyo, och  docent i historia vid Lunds universitet och från början specialiserad på 1930-talet. Hans doktorsavhandling kretsade kring Nationernas Förbund, FN:s misslyckade föregångare. Han har publicerat böcker och artiklar om en rad andra ämnen, inte minst sådana som har koppling till östasiatisk historia. Bland hans senast utgivna böcker kan nämnas Möten i monsunen. Sverige och Kina genom tiderna (2019) samt Makt och skönhet – en resa i Europas 1700-tal (2022).